Ministrantský den 2018

V úterý 1. května 2018 se v Arcibiskupském kněžském semináři uskutečnil Ministrantský den pro ostravsko-opavskou diecézi. Na tento velký den přijelo celkem 460 ministrantů z různých koutů diecéze. Společně s nimi přijelo asi padesát kněží a jáhnů. Byl připravený program pro ministranty ve věku od šesti do patnácti let, který byl rozdělený do tří věkových kategorií. Náplní celého dne byl společný čas strávený při mši svaté, kterou celebroval pomocný biskup ostravsko-opavský Mons. Martin David, a velká hra, do níž byli ministranti roztříděni do skupinek ve třech věkových kategoriích. Tyto skupinky po mši svaté putovaly se svým vedoucím po stanovištích. Během velké hry měli ministranti možnost prohlédnout si seminář a zajít si na oběd do seminární jídelny. Odpoledne je pak čekalo závěrečné vyhodnocení na dvoře v AKS, kde první tři skupinky z tří věkových kategorií, získaly diplom a sladkou cenu.

Mimo tento program probíhal zároveň program pro kluky starší 16 let. Ti měli možnost se mezi sebou lépe poznat, dozvědět se něco nového o liturgii a pohovořit si s otcem biskupem Mons. Martinem Davidem. Dále si mohli vyslechnout přednášku vojenského kaplana a podívat na některá zajímavá místa Olomouce.

Tato velká seminární akce se dnes už bohužel neobejde bez dobrovolníků. Letošní rok přijelo na pomoc celkem šedesát dobrovolníků a dobrovolnic. Ti pomáhali buď u myčky, ve skupince nebo měli na starosti stanoviště. Tímto bych jim rád poděkoval za jejich výbornou službu, také představeným semináře a bohoslovcům za ochotnou spolupráci.

Karel Honka
bohoslovec a hlavní organizátor akce

min (1)min (2)