Ministranti s bohoslovci zaplnili faru v Cholině, aby zahájili kurz MiniFor

Osvěžit si znalosti a dovednosti nutné k ministrantské službě, dozvědět se nové informace a v neposlední řadě prohloubit vzájemná přátelství s druhými a s Bohem. Nejen to mohli zakusit účastníci letního kurzu Ministrantské formace (MiniFor), který připravují bohoslovci Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. Týdenní kurz proběhl třetí červencový týden ve farnosti Cholina nedaleko Olomouce.

Šikovných ministrantů je ve farnostech potřeba jako sůl. Malým krůčkem, který má ministranty připravit nejen na službu u oltáře je právě jednoletý kurz MiniFor. „Naší snahou je podpořit diecézní ministranty v jejich úsilí na cestě k Bohu a předat jim potřebné ministrantské know-how,“ přiblížil poslání kurzu bohoslovec Josef Kvapilík. Obsahem týdenního kurzu i víkendových setkání jsou přednášky z oblasti liturgie, osobnostního rozvoje či vedení ministrantů. Nechybí hraní her či diskuse nad rozličnými tématy.

Samozřejmostí je bohatý duchovní program. Kromě ranních a večerních modliteb je to především každodenní slavení mše svaté. Podle hlavního vedoucího kurzu Václava Slivky je velkou výhodou přítomnost kněze po celou dobu kurzu. „Kluci mají možnost požádat o duchovní rozhovor, svátost smíření, nebo se jen na něco zeptat,“ vyzdvihl bohoslovec službu kněze.

Ačkoliv je letošní ročník teprve na začátku, účastníci si ho již nyní nemohou vynachválit. „Je těžké něco vybrat. Každá část programu měla své kouzlo,“ odpověděl jeden z účastníků Pavel Tobola. Letní kurz si chválil také Michael Rob, kterému se nejvíce líbila témata o vedení ministrantů. „Nejprve se mi na kurz moc nechtělo a pak jsem nechtěl odjet domů,“ prozradil ministrant. Po prázdninovém týdenním kurzu čeká na účastníky ještě pět víkendů během školního roku.

Matěj Maděra,

bohoslovec 1. ročníku

Foto: Matěj Maděra

foto_oldin