Minifor

21. 10. 2015 jsme zahájili nový cyklus kurzu MiniFor pro ministranty z Olomoucké arcidiecéze. Víkend se konal v Dřevohosticích, vesnice nedaleko Hostýna. Sešlo se tam 19 miniforáků, 6 vedoucích a dorazil za námi i otec Jiří Kupka, biskupský delegát pro ministranty.  V pátek večer jsme začali slavnostní večeří a oficiálním zahájením kurzu, poté jsme hráli několik seznamovacích her a na závěr dne byla adorace, při které otec Jiří požehnal každému zvlášť. V sobotu proběhly tři přednášky, v duchovním životě se mluvilo o modlitbě, v liturgice se probraly základní pojmy a postoje a ve vedení ministrantů byla řeč o sebepoznání a sebepříjetí. V sobotu jsme ještě měli mši svatou v místním kostele a večer jsme hráli soutěž „Kufr“ na téma liturgické předměty. V neděli jsme se zúčastnili mše svaté s místními farníky. Další setkání se bude konat 20. – 22. 11. 2015.

Fotogalerie