Milé setkání s ministranty

O víkendu 12.–14. října proběhla na území všech třech diecézí moravské provincie akce zvaná Minifor, která je věnována klukům ministrantům. Jedním z nich byl také Minifor ostravsko-opavské diecéze, který se tentokrát konal ve farnosti Zátor.

Tématem tohoto víkendu bylo povolání. Chlapci si měli uvědomit svou jedinečnost a osobní povolání ke službě ministranta. Celý víkend byl protkán starozákonními příběhy Abraháma, Samuela a jejich odpověďmi na Boží volání. V pátek si kluci kromě seznamovacích her, při kterých byli zařazeni do čtyř skupin, vyzkoušeli také práci s Biblí a prožili noční hru, která se protáhla až do pozdních nočních hodin. V sobotu dopoledne si ministranti vyslechli poutavou katechezi otce Marka Kozáka. Po výborném obědě jsme si všichni vyšli na celé odpoledne na výlet, abychom ukázali, že každé putování sebou nese obtíže, které je třeba překonávat. Sobotní večer byl věnován praktické výuce liturgiky v místním farním kostele. Následoval ještě animovaný film, který kluky bavil a zároveň z něj plynulo poučení. V neděli skupina, která získala ze všech her nejvíce bodů a vynikala nejen úspěchem ve hrách, ale i dobrým chováním, ministrovala na slavnostní nedělní mši svaté, kterou jsme prožili všichni společně s místními farníky. Po nedělním obědě a závěrečném hodnocení následovalo balení a úklid fary. Kluci se s námi pomalu loučili a odjížděli zpátky do svých domovských farností.

Mezi vedoucími byli kromě mě, coby nováčka, ještě z bohoslovců Jan Slepička, Tomáš Staroba a bratr salesián Alan, který je letitým a zkušeným členem týmu. Nechci zapomenout ani na bohoslovce Karla Honku, kterému nečekaná nemoc znemožnila účast.

Chci vyjádřit velké díky nejenom jim ale také místnímu panu faráři, který nám umožnil konání této akce. Poté kuchařkám, které nám připravovali chutné jídlo vždy v dostatečném množství a otci Jakubu Dominikovi Štefíkovi, který celou tuto akci zastřešuje, a především vám kluci, že jste dorazili v tak hojném počtu a mohli jsme spolu s vámi objevovat velikost Božího povolání pro každého z nás.

Děkuji za tuto cennou zkušenost a možnost prožít nejen náročný, ale především krásný čas a pevně věřím, že se na dalším víkendu zase setkáme!

Richard Kubiček,

bohoslovec 1. ročníku

Foto: Richard Kubiček

dav