Mikulášská besídka

Několik týdnů před 2. prosincem se bohoslovci ve svém volném čase věnovali přípravě Mikulášské besídky. Před blížícím se koncem semestru všechny z běžného seminárního života vytrhne vymýšlení scénářů, shánění kostýmů a zhotovování kulis. Každý ročník má totiž za úkol pobavit svou vlastní scénkou obecenstvo, které se skládá z obyvatel semináře, jeho zaměstnanců, vyučujících z teologické fakulty a také zástupců biskupství. Pro bohoslovce se nezřídka tato událost stává příležitostí, kdy si mohou laskavým způsobem udělat legraci sami ze sebe, ale i ze semináře, jeho představených či pedagogů.

Průvodci celým večerem se stali bohoslovci 4. ročníku, kteří se vžili do role televizních redaktorů a mezi jednotlivými scénkami bavili diváky svými vtipnými zprávami a reportážemi. Velkým překvapením vždy bývá úvodní scénka, protože tu hraje Teologický konvikt, jehož studenti se všem přítomným představují poprvé. Ti svoje vystoupení zasadili do rámce večerních televizních zpráv, na které navázali soutěží „Chcete být farářem?“. První ročník si po svém zpracoval téma Poslední večeře Páně. Druhý ročník se inspiroval jedním televizním seriálem a v jejich scénce s názvem „To je krádež, napsala“ pátrali hlavní hrdinové po monstranci, jejíž zcizení mělo překazit eucharistický kongres. V představení bohoslovců třetího ročníku se snažil tajný agent Johny Tschechisch zabránit zneužití českých korunovačních klenotů. A na závěr předběhli bohoslovci pátého ročníku všechna světová kina svou seminární verzí Hvězdných válek.

Po všech scénkách přišel sv. Mikuláš, který hostům přinesl i nějaké dárky. Na závěr příjemného večera udělil otec biskup František V. Lobkowicz všem přítomným požehnání.

Fotogalerie