Představení

 

 Dominik_Novak_P. Stuška

Rektor semináře

P. Pavel Stuška

připravujeme

 Dominik_Novak_P. Šupol

Vicerektor semináře

P. Pavel Šupol se narodil 17. 7. 1977 v Ilavě na Slovensku, ale od svého prvního roku života vyrůstal ve Valašských Kloboukách. Vyučil se tesařem, po dodělání maturity vystudoval v roce 2002 obor Pozemní stavitelství na VUT v Brně a poté nastoupil na přípravu ke kněžské službě spojenou se studiem teologie na CMTF UP v Olomouci. Spoluzaložil projekt „Křesťan a hudba“. Cílem tohoto evangelizačního projektu byla snaha hovořit o víře pomocí populární hudby. V roce  2008 nastoupil jako jáhen na Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, jako novokněz působil dva roky ve Zlíně. V roce 2011 odešel na samostatné místo a spravoval farnosti Vracov a Vlkoš u Kyjova. Vicerektorem Arcibiskupského kněžského semináře byl jmenován 1. 7. 2014.

 Dominik_Novak_P. Szkandera Spirituál semináře

P. Jan Szkandera se narodil 12. 9. 1970 v Třinci v diecézi ostravsko-opavské. Studoval na gymnáziu v Českém Těšíně a po maturitě nastoupil na Teologickou fakultu v Litoměřicích, kterou dokončil v roce 1993 v Olomouci. Od roku 1993 do 1999 působil nejdřív jako jáhen a od 1994 jako spirituál na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.  V letech 1999-2001 studoval spirituální teologii na Katolické universitě v polském Lublinu. Od roku 2001 do 2005 působil ve farnosti Sudice na Opavsku. Spirituálem AKS v Olomouci byl ustanoven v roce 2005.