Představení

 

 P. Antonín Štefek

Rektor semináře

P. Antonín Štefek se narodil 26. 4. 1963 v Novém Jičíně. Své mládí prožíval se svými čtyřmi sourozenci v Příboře. Po ukončení střední školy v roce 1982 byl přijat na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích. V letech 1984 – 1986 vykonával základní vojenskou službu v Plzni – Borech. Po ukončení telogických studií v roce 1989 přijal kněžské svěcení z rukou světícího biskupa pražského Mons. Antonína Lišky v Olomouci. Působil 1 rok jako kaplan ve Valašských Kloboukách, 3 roky byl administrátorem ve Valašské Bystřici a Hutisku-Solanci a od roku 1993 farářem ve Vyškově, odkud postupně vykonával duchovní správu farnosti Vyškov-Dědice, Rychtářov, Studnice, Krásensko a Topolany. V roce 2010 byl jmenován arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem rektorem Arcibiskupského kněžského semináře.

 P. Pavel Šupol

Vicerektor semináře

P. Pavel Šupol se narodil 17. 7. 1977 v Ilavě na Slovensku, ale od svého prvního roku života vyrůstal ve Valašských Kloboukách. Vyučil se tesařem, po dodělání maturity vystudoval v roce 2002 obor Pozemní stavitelství na VUT v Brně a poté nastoupil na přípravu ke kněžské službě spojenou se studiem teologie na CMTF UP v Olomouci. Spoluzaložil projekt „Křesťan a hudba“. Cílem tohoto evangelizačního projektu byla snaha hovořit o víře pomocí populární hudby. V roce  2008 nastoupil jako jáhen na Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, jako novokněz působil dva roky ve Zlíně. V roce 2011 odešel na samostatné místo a spravoval farnosti Vracov a Vlkoš u Kyjova. Vicerektorem Arcibiskupského kněžského semináře byl jmenován 1. 7. 2014.

 P. Jan Szkandera Spirituál semináře

P. Jan Szkandera se narodil 12. 9. 1970 v Třinci v diecézi ostravsko-opavské. Studoval na gymnáziu v Českém Těšíně a po maturitě nastoupil na Teologickou fakultu v Litoměřicích, kterou dokončil v roce 1993 v Olomouci. Od roku 1993 do 1999 působil nejdřív jako jáhen a od 1994 jako spirituál na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.  V letech 1999-2001 studoval spirituální teologii na Katolické universitě v polském Lublinu. Od roku 2001 do 2005 působil ve farnosti Sudice na Opavsku. Spirituálem AKS v Olomouci byl ustanoven v roce 2005.