Kandidáti svěcení

Kandidáti jáhenského svěcení

Příjmení a jméno Diecéze
Peňáz Martin BR
Fiala Pavel OL
Gelnar Lukáš OL
Honka Karel OO

Kandidáti kněžského svěcení

Příjmení a jméno Diecéze
Dyčka Jiří BR
Werl Milan BR
Hochman Filip OL
Janíček Petr OL
Staufčík Michal OL
Škvařil Václav OL
Kovář Dominik OL

Aktuální informace o primicích najdete na stránce www.primice.cz.

Modlitba za kandidáty svěcení

Všemohoucí Bože,
Ty jsi oporou našeho společenství,
zdrojem veškeré naší síly i cílem všech našich tužeb.
Svěřujeme Ti naše bratry,
kteří se připravují k jáhenskému a kněžskému svěcení.
Prosíme Tě, pronikej je svým svatým Duchem,
aby se dokázali plně spolehnout na tvou pomoc,
a dej, aby byli vnitřně pevní ve svém rozhodnutí,
skromní v životě a věrní ve svém poslání.
Buď jim vždycky nablízku,
aby v nich všichni lidé poznávali Tvého Syna
Ježíše Krista, pro nás ukřižovaného a oslaveného.
Nebeský Otče, Ty své děti nekonečně miluješ.
Proto věříme, že chceš našim bratřím darovat více,
než se odvažujeme prosit.
Věříme, že jim chceš dát sebe sama,
vždyť ty jsi náš Bůh a Pán na věky věků. Amen.