Lidé

Seminář je společenstvím bohoslovců a představených.

V čele semináře stojí rektor. Jeho spolupracovníkem je spirituál, kterému je svěřena duchovní formace bohoslovců.