Lidé

Seminář je společenstvím bohoslovců a představených.

V čele semináře stojí rektor. Jeho spolupracovníky jsou vicerektor, který dbá o společné dobro semináře a spirituál, kterému je svěřena duchovní formace bohoslovců.