Lektorát v olomouckém semináři

Na 5. neděli postní přijel do semináře brněnský diecézní biskup Mons. Vojtěch Cikrle, aby při mši svaté udělil čtyřem bohoslovcům třetího ročníku – Jiřímu Dyčkovi, Filipu Hochmanovi, Dominiku Kovářovi a Milanu Werlovi –  službu lektora. Touto službou jsme byli vybídnuti, abychom předčítali Boží slovo při liturgii a abychom ho hlásali všem lidem.

Pro mě osobně je lektorát na prvním místě výzvou, abych žil z Božího slova, abych mu naslouchal, denně ho rozjímal a čerpal z něj. Boží slovo mám předávat druhým, od těch nejmenší až po starší. Mám ho hlásat a přibližovat lidem kolem sebe. K tomu ale potřebuji, abych ho znal já.

Druhou výzvu předkládá sv. Jakub ve svém listě: „Slovo musíte uvádět ve skutek, a ne abyste ho jen poslouchali.“ Zdůrazňuje tím, že máme žít podle Božího slova, že to, co slyšíme i hlásáme, máme také konat. A ne se chovat, jak se říká v jednom lidovém rčení: „Káže vodu, pije víno.“

lektorat

Filip Hochman,
bohoslovec