Kulaté narozeniny otce Josefa Maloty

V Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci jsme v pondělí 29. května slavili významné výročí. Děkovali jsme Bohu, jak před padesáti lety shlédl laskavým pohledem na svůj lid a daroval mu budoucího kněze olomoucké arcidiecéze otce Josefa Malotu, který je pro nás velkým darem. Otec Josef je nedílnou součástí naší seminární rodiny, jeho hodinami katechismu si projdou všichni kandidáti kněžství v České republice v přípravném roce Teologického konviktu. Všichni na jeho hodiny rádi vzpomínají, neboť vnímají, jak z nich prosvítá jeho velká láska ke Kristu, k Církvi i k nám studentům.

Výročí narození otce Josefa jsme oslavili mší svatou v kapli svatých Cyrila a Metoděje, kterou otec Josef sloužil spolu s představenými Teologického konviktu i kněžského semináře. Poté následovala slavnostní večeře a předání dárků. Vše se odehrávalo v pokojném a radostném duchu, i když jsme mnozí měli před sebou ještě náročné zkoušky na teologické fakultě. Milí čtenáři, prosím, pamatujte na nás bohoslovce ve svých modlitbách, abychom vytrvali ve všech zkouškách na cestě přípravy ke kněžské službě.

kulaté narozeniny 01

Martin Peňáz
bohoslovec 2. ročníku