Podpořit modlitbou

Otče svatý,
obracíme se na tebe s důvěrou,
jak nás to naučil Ježíš:
„Pošli dělníky na svou žeň“.
Naše Církev očekává svaté a zbožné pastýře.
Dej, ať jsou naše rodiny štědře otevřené pro život,
schopné výchovy k víře,
a ať ochotně doprovázejí své syny
v jejich odpovědi na tvé volání.
Dej, ať se  naše farnosti promění v živá společenství,
která budou pomáhat každému povolání v jeho zrání.
Ty, jenž jsi v Marii uskutečnil podivuhodný plán milosti,
podle příkladu její o chotné a velkorysé odpovědi
otevři srdce mnoha mladých lidí,
aby dovedli přijmout tvůj rad.
Sešli na náš seminář svého Svatého Ducha,
aby byl místem hlubokých zážitků se setkání s Kristem,
a ať uskutečňuje své poslání
prověřovat opravdovost povolání
a připravovat svaté kněze.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Amen.