Podpořit darem na účet

Staňte se sponzorem Arcibiskupského kněžského semináře

Jistě se mnozí z Vás soukromě a/nebo ve farnosti modlíte za nová kněžská povolání. Písmo svaté nás ujišťuje, že účinnost modlitby je posílena skutkem lásky. Jedna z cest, jak tímto způsobem posílit Vaše modlitby za nová kněžská povolání, je stát se sponzorem Arcibiskupského kněžského semináře a podpořit formaci bohoslovců sponzorským darem.

Učinit tak můžete bankovním převodem na účet kněžského semináře:
číslo účtu:   0-1804793389/0800
variabilní symbol:    45057

Chtěli bychom Vás požádat, abyste při převodu sponzorského daru napsali do zprávy pro příjemce DAR AKS. Zároveň Vás prosíme o uvedení jména a adresy, na kterou chcete zaslat potvrzení o daru, případně se přímo domluvte s paní účetní Irenou Řihákovou, mobil: +420 737 269 636, e-mail: ucetni.aks@ado.cz.

Za Vaše dary děkujeme.

 

Na všechny dobrodince pamatujeme v modlitbě a každé pondělí je za Vás sloužena mše svatá.