Podpořit darem na účet

Staňte se sponzorem Arcibiskupského kněžského semináře

Jistě se mnozí z Vás soukromě a/nebo ve farnosti modlíte za nová kněžská povolání. Písmo svaté nás ujišťuje, že účinnost modlitby je posílena skutkem lásky. Jedna z cest, jak tímto způsobem posílit Vaše modlitby za nová kněžská povolání, je stát se sponzorem Arcibiskupského kněžského semináře a podpořit formaci bohoslovců sponzorským darem.

Učinit tak můžete bankovním převodem na účet kněžského semináře:
číslo účtu:   0-1804793389/0800
variabilní symbol:    45057

Rádi Vám poskytneme potvrzení o sponzorském daru. Protože však z Vašeho převodu nám nebude patrné kým je daný dárce, prosíme Vás laskavě o zaslání Vašich kontaktních údajů, výše převodu a data převodu buď poštou na adresu Arcibiskupský kněžský seminář, P.O.BOX 6, 77008  Olomouc, nebo emailem. My Vám poté obratem pošleme potvrzení na poštovní adresu, kterou uvedete.

 

Na všechny dobrodince pamatujeme v modlitbě a každé pondělí je za Vás sloužena mše svatá.