Podpořit darem na účet

Staňte se sponzorem Arcibiskupského kněžského semináře

Jistě se mnozí z Vás soukromě a/nebo ve farnosti modlíte za nová kněžská povolání. Písmo svaté nás ujišťuje, že účinnost modlitby je posílena skutkem lásky. Jedna z cest, jak tímto způsobem posílit Vaše modlitby za nová kněžská povolání, je stát se sponzorem Arcibiskupského kněžského semináře a podpořit formaci bohoslovců sponzorským darem.

 
Učinit tak můžete bankovním převodem na účet kněžského semináře:
číslo účtu:   0-1804793389/0800
variabilní symbol:    45057
 

Rádi Vám poskytneme potvrzení o sponzorském daru. Protože však z Vašeho převodu nám nebude patrné kým je daný dárce, prosíme Vás laskavě o zaslání Vašich kontaktních údajů, výše převodu a data převodu buď poštou na adresu Arcibiskupský kněžský seminář, PO BOX 6, 772 00  Olomouc, nebo emailem. My Vám poté obratem pošleme potvrzení na poštovní adresu, kterou uvedete.

 

Na všechny dobrodince pamatujeme v modlitbě a každé pondělí je za Vás sloužena mše svatá.