Podpořte nás

Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci je místem, kde mají dozrávat a upevňovat se kněžská povolání. Kromě studia na Cyrilometodějské teologické fakultě prožívají bohoslovci velkou část své formace právě v budově semináře – bydlí zde, společně se modlí a učí se modlitbě, mají zde čas na ztišení a setkání s Bohem i s druhými lidmi, osvojují si určitý osobního denní rytmus a řád, který jim pomůže obstát v budoucí kněžské službě. Toto vše je možné jen díky modlitbě mnoha věřících a také hmotné podpoře mnoha dobrodinců, díky jejichž darům je financován celý provoz kněžského semináře. Proto Vás chceme i touto formou požádat o podporu.

 

Arcibiskupský kněžský seminář můžete podpořit několika způsoby:

 
Za každou podporu a dary předem děkujeme. Kromě toho, že na dobrodince semináře pamatujeme ve svých modlitbách, každé pondělí je za ně obětována mše svatá, kterou slouží rektor semináře, P. Pavel Stuška.