Hurá do Říma

Velmi významnou událostí v měsíci listopadu byla Národní pouť do Říma k výročí svatořečení Anežky České. Na tuto pouť jsme se vydali autobusem společně s bohoslovci z Prahy a s Teologickým konviktem. Ve Věčném městě jsme se účastnili celého oficiálního programu pouti. Nezapomenutelným zážitkem pro nás byla možnost ministrovat při slavnostní zahajovací mši svaté v papežské bazilice Santa Maria Maggiore. Velmi mě povzbudila hojná účast poutníků, dokonce i pamětníků zázraku, který se stal před 30 lety.

Já osobně jsem se na tuto pouť těšil z toho důvodu, že jsem měl možnost znovu navštívit místa, která jsem poznal během svého ročního studia na Lateránské univerzitě.

Během týdne jsme měli možnost se setkat s našimi spolubratry seminaristy, kteří studují v české koleji Nepomucenum. Spolu s nimi jsme ve čtvrtek ráno slavili mši svatou v bazilice sv. Pavla za hradbami, ve které jsme poprosili za vytrvalost v našem povolání u hrobu apoštola národů.

Filip Hochman,

bohoslovec 5. ročníku

Foto: Roman Albrecht (Člověk a víra)

HurádoŘíma_snímekRomanAlbrechtČlověkaVíra(2)_optimized HurádoŘíma_snímekRomanAlbrechtČlověkaVíra_optimizedHurá do Říma_snímek Roman Albrecht Člověk a Víra