Hodová mše svatá u sv. Michala

V neděli 2. 10. jsem se zúčastnili hodové mše svaté v kostele svatého archanděla Michaela. Hlavním celebrantem byl rektor kněžského semináře otec Antonín Štefek, který nás v homilii povzbudil příkladem nedávno blahoslaveného otce Unzeitiga, který byl označován jako anděl z Dachau.Hodová mše svatá u sv. Michala

fotogalerie