Fotogalerie

Slavnost svatého Josefa

Ustanovení lektorů

Irsko-české přátelství

Postní duchovní obnova VIR

Návštěva otce biskupa Josefa

Únorový Minifor

Setkání s otcem arcibiskupem

Narozeniny otce biskupa Josefa

Slavnost Zjevení Páně

Akolytát

Slavnost Panny Marie v katedrále

Mikulášská besídka 2016

VIR v kněžském semináři

Podzimní setkání Antiochie v Libině

Návštěva rodin bohoslovců 1. ročníku

Přijetí mezi kandidáty jáhenství a kněžství

Společně na Velehradě

Pouť 2. ročníku do Uherského Brodu

Hodová mše svatá u sv. Michala

Slavnost svatého Václava

Blahořečení P. Engelmara Unzeitiga

Žehnání a předávání kolárkovek

Veni sancte CMTF v katedrále 2016

Exercicie na Velehradě 2016

Duchovní cvičení VIA

Pouť na Sv. Hostýn za duchovní povolání

Společný víkend českých a moravských bohoslovců

100 dní do svěcení

 

Víkend olomouckých bohoslovců s otcem arcibiskupem

Florbalový turnaj v AKS

Oslava svátku otce arcibiskupa

Oslava narozenin otce Antonína Baslera

Adorační den v AKS

Narozeniny otce biskupa Hrdličky

Slavnost Zjevení Páně

Adventní večer

Seminární turnaj v ping-pongu

Přijetí služby akolyty

Mikulášská besídka

VIR 27.-29. 11. 2015

Minifor 20.-22. 11. 2015

Návštěva rodičů bohoslovců 1. ročníku

Kandidatura

Rekolekce s otcem biskupem Pavlem Posádem

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Minifor 23.-25. 10. 2015

Pouť 2. ročníku do Uherského Brodu

Předávání klerik bohoslovcům 3. ročníku

Slavnost sv. Václava

Předávání kněžských košil studentům 1. ročníku

Vysoké Žibřidovice

Zahajovací studentská mše v kostele Panny Marie Sněžné

Zahajovací mše CMTF

Duchovní cvičení VIA pro mladé muže od 17 do 40 let od 10. do 14. srpna 2015