Duchovní cvičení VIA

I když jsou o prázdninách bohoslovci doma, ve svých farnostech, či na praxích a seminář zůstává prázdný, přesto v týdnu od 7. do 11. srpna 2017 budova Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci opět ožila. Sešlo se zde totiž 9 mladých mužů na duchovní cvičení s názvem VIA. Tento latinský název se překládá jako cesta. Po celý týden tato skupinka mužů v čele s P. Janem Szkanderou, spirituálem kněžského semináře, přemýšlela a rozjímala nad svojí životní cestou a nad tím, kam je Bůh volá. Motivem se jim stala biblická, starozákonní postava Josefa Egyptského. Během duchovních cvičení probíhaly každý den mše svaté, adorace a přednášky. Účastníci měli také možnost besedy s P. Szkanderou, který odpovídal na jejich dotazy. Stejně tak proběhla i beseda s bohoslovcem na otázky ohledně semináře a povolání. Poslední den mladí muži společně prožili křížovou cestu, mši svatou a po obědě se všichni rozjeli zpět do svých domovů. Věřím, že pro všechny zúčastněné byla tato duchovní obnova povzbuzením ve víře a přiblížením ve vztahu k Pánu Ježíši. I o tom svědčí reakce jednoho z účastníků: „Líbí se mi celý tento nápad – zvát kluky do semináře. Vytrvejte v tom! Je to moc krásný počin. Odjíždím odsud šťastný a s pokojem na duši.“

IMG_20170811_101712

Dominik Kovář
bohoslovec