Duchovní cvičení VIA pro mladé muže od 17 do 40 let od 10. do 14. srpna 2015

Duchovní cvičení vedl otec Jindřich Poláček, převor olomouckého kláštera dominikánů, který nás jako zkušený kormidelník provázel tématem svátostí. Přijelo a celý týden v tichu prožilo jedenáct odvážných mladých mužů. Tento čas jsme společně strávili v tichu, osobní modlitbě, adoraci, při mších svatých, přednáškách a také s Božím slovem, se kterým jsme měli možnost se společně setkat v lectiu divina. S vděčností Bohu také za všechny nyní můžu říct, že to byl opravdu týden plný Božího požehnání.

Fotogalerie