Duchovní cvičení VIA 2018

Během prázdnin letos opět ožil olomoucký seminář při duchovním cvičení VIA (v překladu z latiny CESTA). Patnáct mladých mužů se sjelo z různých koutů naší země, aby prožili týden s Bohem. V týdnu od 6. do 10. srpna 2018 spolu s jezuitou P. Janem Regnerem z Olomouce a několika bohoslovci společně slavili mše svaté, rozjímali, modlili se, adorovali, přemýšleli nad tím, kam je Bůh volá a jaká je jejich další životní cesta. Mladí muži měli také možnost besedy s otcem Janem i bohoslovci. V závěru týdne společně prošli křížovou cestu v křížové chodbě v kostele sv. Michala v Olomouci. Po závěrečné mši a obědě se rozjeli zpět do svých domovů. Jeden z účastníků obnovy napsal: „Mám radost z dobrého společenství, které jsme zde vytvořili a z dobré atmosféry.“
Dominik Kovář,
bohoslovec 4. ročníku olomoucké arcidiecéze

rbsh