Bohoslovci 5. ročníku spolu s vicerektorem vyprošovali nová povolání u hrobu P. Antonína Šuránka

V úterý 6. listopadu se v Ostrožské Lhotě sešlo několik desítek věřících, aby si připomněli rodáka z této vesnice a zároveň kněze a spirituála AKS, P. Antonína Šuránka. Bylo zde i několik kněží, kteří se modlili za své posvěcení a za nová kněžská povolání. Mši svaté předsedal Mons. Vojtěch Šíma, někdejší rektor AKS. V homilii zavzpomínal na svůj zážitek s […]

Čti dál…

Všichni v Kristově škole

V neděli 21. 10. 2018 se v Arcibiskupském kněžském semináři (AKS) uskutečnilo setkání rodičů seminaristů prvního ročníku s představenými AKS a všemi bohoslovci. Prvním bodem programu byla společná mše svatá v seminární kapli sv. Cyrila a Metoděje, kterou celebroval rektor semináře, P. Pavel Stuška. V úvodu přivítal všechny přítomné a představil vicerektora AKS, P. Pavla Šupola, a spirituála AKS, P. […]

Čti dál…

Milé setkání s ministranty

O víkendu 12.–14. října proběhla na území všech třech diecézí moravské provincie akce zvaná Minifor, která je věnována klukům ministrantům. Jedním z nich byl také Minifor ostravsko-opavské diecéze, který se tentokrát konal ve farnosti Zátor. Tématem tohoto víkendu bylo povolání. Chlapci si měli uvědomit svou jedinečnost a osobní povolání ke službě ministranta. Celý víkend byl protkán starozákonními příběhy Abraháma, Samuela […]

Čti dál…

Veni Sancte CMTF

V pondělí 17. 9. jsme mohli s otcem arcibiskupem Janem slavnostně zahájit nový, a například pro mě první, akademický rok na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci. Do studentského kostela Panny Marie Sněžné jsme se vydali okolo osmé hodiny dopoledne, abychom v devět hodin již byli připraveni na mši svatou. A co že jsme dělali tu hodinu? Někteří cvičili zpěv a […]

Čti dál…

Duchovní cvičení VIA 2018

Během prázdnin letos opět ožil olomoucký seminář při duchovním cvičení VIA (v překladu z latiny CESTA). Patnáct mladých mužů se sjelo z různých koutů naší země, aby prožili týden s Bohem. V týdnu od 6. do 10. srpna 2018 spolu s jezuitou P. Janem Regnerem z Olomouce a několika bohoslovci společně slavili mše svaté, rozjímali, modlili se, adorovali, přemýšleli nad […]

Čti dál…

Během mé praxe zemřelo asi jen deset lidí…

Je dobrým zvykem, že někteří bohoslovci po skončení druhého ročníku mají pracovní praxi v běžném pracovním prostředí. Já jsem byl osloven otcem rektorem, abych si našel brigádu. A proto jsem v létě tohoto roku absolvoval dvoutýdenní pracovní praxi v pohřební službě Agnes v Bílovci. Tuto specifickou pracovní praxi jsem si vybral proto, že jsem se dosud nesetkal se smrtí člověka […]

Čti dál…

Pán nikomu nestraní

Na pracovní praxi jsem byl první dva týdny v srpnu. Dostal jsem se díky věřícímu panu řediteli do třebíčské továrny Tipafrost, kde se vyrábí zmrzliny, polárkové dorty, nanuky a různé další mražené potraviny. Jednalo se o pásovou výrobu. Pro mě osobně to byla úplně nová zkušenost, která mi v mnoha ohledech otevřela oči. Zažil jsem, že hned po večerní směně […]

Čti dál…

Pastorační praxe s otcem Kuffou

V červenci tohoto léta jsem strávil dva týdny v Institutu Krista Velekněze v Žakovcích na Slovensku, který zde vede P. Marián Kuffa. Knihy a přednášky tohoto (ne)obyčejného kněze ve mě zažehly touhu podívat se za ním osobně a také přiložit svou ruku k dílu. Po příjezdu jsem byl překvapen rozsáhlostí místní komunity. Práce je zde dost a je opravdu pestrá: […]

Čti dál…

Není klerik jako klerika

Uvidíte-li někoho v klerice či kolárkové košili mějte na paměti, že nemusí jít vždy o kněze. Stejný oděv totiž v našich zemích nosí už bohoslovci. Podle kodexu kanonického práva vstupuje člověk do stavu klerika jáhenským svěcením. A už od starších spolubratří jsem slyšel o této ontologické proměně, jíž se svěcený dostává „do jiného stavu“. Pro mě byl tímto přelomovým datem 23. červen 2018. […]

Čti dál…

Ministrantský den 2018

V úterý 1. května 2018 se v Arcibiskupském kněžském semináři uskutečnil Ministrantský den pro ostravsko-opavskou diecézi. Na tento velký den přijelo celkem 460 ministrantů z různých koutů diecéze. Společně s nimi přijelo asi padesát kněží a jáhnů. Byl připravený program pro ministranty ve věku od šesti do patnácti let, který byl rozdělený do tří věkových kategorií. Náplní celého dne byl společný čas strávený při […]

Čti dál…
1 3 4 5 6 7 15