Duchovní cvičení VIA 2018

Během prázdnin letos opět ožil olomoucký seminář při duchovním cvičení VIA (v překladu z latiny CESTA). Patnáct mladých mužů se sjelo z různých koutů naší země, aby prožili týden s Bohem. V týdnu od 6. do 10. srpna 2018 spolu s jezuitou P. Janem Regnerem z Olomouce a několika bohoslovci společně slavili mše svaté, rozjímali, modlili se, adorovali, přemýšleli nad […]

Čti dál…

Během mé praxe zemřelo asi jen deset lidí…

Je dobrým zvykem, že někteří bohoslovci po skončení druhého ročníku mají pracovní praxi v běžném pracovním prostředí. Já jsem byl osloven otcem rektorem, abych si našel brigádu. A proto jsem v létě tohoto roku absolvoval dvoutýdenní pracovní praxi v pohřební službě Agnes v Bílovci. Tuto specifickou pracovní praxi jsem si vybral proto, že jsem se dosud nesetkal se smrtí člověka […]

Čti dál…

Pán nikomu nestraní

Na pracovní praxi jsem byl první dva týdny v srpnu. Dostal jsem se díky věřícímu panu řediteli do třebíčské továrny Tipafrost, kde se vyrábí zmrzliny, polárkové dorty, nanuky a různé další mražené potraviny. Jednalo se o pásovou výrobu. Pro mě osobně to byla úplně nová zkušenost, která mi v mnoha ohledech otevřela oči. Zažil jsem, že hned po večerní směně […]

Čti dál…

Pastorační praxe s otcem Kuffou

V červenci tohoto léta jsem strávil dva týdny v Institutu Krista Velekněze v Žakovcích na Slovensku, který zde vede P. Marián Kuffa. Knihy a přednášky tohoto (ne)obyčejného kněze ve mě zažehly touhu podívat se za ním osobně a také přiložit svou ruku k dílu. Po příjezdu jsem byl překvapen rozsáhlostí místní komunity. Práce je zde dost a je opravdu pestrá: […]

Čti dál…

Není klerik jako klerika

Uvidíte-li někoho v klerice či kolárkové košili mějte na paměti, že nemusí jít vždy o kněze. Stejný oděv totiž v našich zemích nosí už bohoslovci. Podle kodexu kanonického práva vstupuje člověk do stavu klerika jáhenským svěcením. A už od starších spolubratří jsem slyšel o této ontologické proměně, jíž se svěcený dostává „do jiného stavu“. Pro mě byl tímto přelomovým datem 23. červen 2018. […]

Čti dál…

Ministrantský den 2018

V úterý 1. května 2018 se v Arcibiskupském kněžském semináři uskutečnil Ministrantský den pro ostravsko-opavskou diecézi. Na tento velký den přijelo celkem 460 ministrantů z různých koutů diecéze. Společně s nimi přijelo asi padesát kněží a jáhnů. Byl připravený program pro ministranty ve věku od šesti do patnácti let, který byl rozdělený do tří věkových kategorií. Náplní celého dne byl společný čas strávený při […]

Čti dál…

Víkend s mentory

Na neděli čtvrtou neděli velikonoční – neděli Dobrého pastýře jsme ze semináře znovu vyjeli na praxi do farností našich mentorů (kněží určených pro posílení pastorační formace nás bohoslovců), abychom viděli život diecézního kněze v praxi. A ani tentokrát jsme se nevraceli zpět zklamáni. Každý mentor má svůj vlastní styl, jakým bohoslovce uvádí do života farnosti. Můj mentor mě tentokrát především bral […]

Čti dál…

Exercicie pro kněze

Srdečně zveme kněze /zvláště starší/ na kněžské exercicie v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci, které se budou konat od 6. 8. do 10. 8. 2018. Exercicie povede Mons. Josef Hrdlička, emeritní pomocný biskup olomoucký. Přihlásit se je možné nejpozději do pátku 20. 7. telefonicky: 734 264 430 nebo e-mail: sekretariat.aks@arcibol.cz

Čti dál…

Velikonoční vigilie se Svatým otcem

Bohoslovci papežské koleje Nepomucenum zůstali o letošním Svatém týdnu a Velikonocích v Římě. Součástí zdejší seminární formace je totiž možnost prožít jednou Velikonoce ve Věčném městě. Nad všechny naše ostatní zážitky vyniká to, že jsme směli ministrovat v bazilice sv. Petra při velikonoční vigilii, kterou celebroval papež František.

Čti dál…

Lektorát v olomouckém semináři

Na 5. neděli postní přijel do semináře brněnský diecézní biskup Mons. Vojtěch Cikrle, aby při mši svaté udělil čtyřem bohoslovcům třetího ročníku – Jiřímu Dyčkovi, Filipu Hochmanovi, Dominiku Kovářovi a Milanu Werlovi –  službu lektora. Touto službou jsme byli vybídnuti, abychom předčítali Boží slovo při liturgii a abychom ho hlásali všem lidem.

Čti dál…
1 3 4 5 6 7 14