Víkend s otcem arcibiskupem

Farnost Lidečko na Valašsku se během víkendu 29.–31. března 2019 stala domovem pro jedenáct bohoslovců a tři muže z konviktu olomoucké arcidiecéze, kde se setkali se svým otcem arcibiskupem Janem Graubnerem. Společně jsme absolvovali výlet nádhernou krajinou na Pulčín, kde otec arcibiskup slavil mši svatou. Navštívili jsme i farnost Horní Lideč a její nádherný Betlém, který propaguje nejznámější poutní a […]

Čti dál…

Svěcení se blíží

Už jen 100 dní zbývá do chvíle, kdy mají přijmout jáhenské svěcení dva bohoslovci z 5. ročníku, Jakub Lasák a Milan Maštera, a dva bohoslovci ze 4. ročníku, Dominik Kovář a Jan Pavlíček. Toto období bližší přípravy na svěcení bylo zahájeno ve čtvrtek 14. března 2019 slavnostními nešporami, které vedl Vojtěch Radoch, nynější seminární jáhen. Po jejich skončení a společné […]

Čti dál…

Víkend v tichu a naslouchání

Druhý březnový víkend patřil v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci již tradičně postní duchovní obnově VIR pro mladé muže. O duchovní stránku obnovy se postaral P. Jan Krbec, farář v Rokytnici nad Rokytnou. Názvem obnovy bylo Apoštolem proti své vůli. Otec Jan zdůraznil, že jako pokřtění a biřmovaní patříme ke Kristu a ať chceme či nechceme, jsme také apoštoly v tomto […]

Čti dál…

Svět nás nechce, ale potřebuje!

Osmá neděle v mezidobí by mohla dostat přívlastek „životní“. Náš seminář navštívili čtyři lidé. Pomocný biskup olomoucký Josef Nuzík jako delegát ČBK pro rodinu a další tři lidé, jejichž společným jmenovatelem bylo Hnutí Pro život (Human Life International). Prvním byl otec Shenan, prezident zmíněné celosvětové organizace, otec Francesco, ředitel římské pobočky, a paní Rybová, tisková mluvčí Hnutí Pro život ČR […]

Čti dál…

Hle kříž, na kterém umřel Spasitel světa

Těžké muky trpět zvolil pro nehodné hříšníky, pro nás krev na kříži prolil, jsa Bůh a Pán veliký. (z hymnu Modlitby se čtením Velkého pátku) Výklad postní dekorace v seminární kapli. V postní době chceme naše srdce připravit půstem a rozjímáním na slavení velikonoční oběti Kristovy. Jak veliká je cena člověka v Božích očích, když za něj neváhal dát svého […]

Čti dál…

Bez práce není štrúdl ani v semináři

Doba, kdy většina kněží měla na faře hospodyňku, je ta tam. Aby tedy budoucí faráři nepadli hlady, učí se v rámci formace také vařit. Počátkem roku byl v kněžském semináři v Olomouci zaveden kurz vaření. Do boje s potravinami i nádobím se v nově zrekonstruované kuchyni rektora P. Pavla Stušky jako první pustili matadoři z pátého ročníku a pod vedením […]

Čti dál…

Ustanovení nových lektorů

„Přijmi Písmo svaté; buď Božímu slovu věrný a předávej je tak, aby si stále více podmaňovalo lidská srdce.“ Tato slova zněla v neděli 17. února v naší seminární kapli a patřila zejména nám, bohoslovcům třetího ročníku, jmenovitě Josefu Biernátovi, Karlu Honkovi a Janu Kříži. Službu lektorátu nám udělil Mons. František Václav Lobkowicz, sídelní biskup ostravsko-opavské diecéze. Při mši svaté i […]

Čti dál…

Futsalový turnaj v Moravském Písku

V sobotu 2. února na svátek Uvedení Páně do chrámu začala skupina jedenácti bohoslovců se svým spirituálem ranní program v seminární kapli již v šest hodin ráno recitovanou mší svatou. Seminaristé totiž spěchali na jižní Slovácko, do Moravského Písku, kde se zúčastnili ministrantského futsalového turnaje. Po tříleté přestávce se tým bohoslovců odhodlal napravit reputaci a posílen o nadějné hráče z […]

Čti dál…

Milá návštěva

V neděli 20. ledna k nám zavítal emeritní pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička. V promluvě nás mile povzbudil. Ukázal nám totiž na důležitost eucharistické úcty a také svoji pozornost zaměřil mimo jiné na symboliku vody. Zatímco voda je nápoj sám o sobě neživý (H2O), víno je nápoj obohacený o plody vinné révy, které kvasem vnáší tomuto nápoji novou kvalitu. Z […]

Čti dál…
1 2 3 4 5 14