Připravení bohoslovci

V neděli 11. listopadu 2018 v seminární kapli svatých Cyrila a Metoděje řekli veřejně své: „Jsem připraven,“ bohoslovci 3. ročníku Josef Biernát ze Suché Loze, Jan Kříž z Blížkovic a Karel Honka z Opavy a byli tak otcem arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem přijati mezi kandidáty kněžství a jáhenství. Při této slavnosti přijal z rukou otce arcibiskupa také službu lektora bohoslovec […]

Čti dál…

Knírem na/za zdraví

Již popáté jsem se rozhodl během měsíce listopadu zkrášlit svou tvář knírem. Mladý muž takového vzhledu (nosící knír) může někdy působit lehce podezřele či zvláštně. Často se však právě skrze knír může „rozjet“ konverzace o dobrém záměru a hloubce, který skrývá. Knír je živým poutačem na akci Movember, která upozorňuje na problémy celkového mužského zdraví, a z tohoto souboru zvlášť […]

Čti dál…

Bohoslovci 5. ročníku spolu s vicerektorem vyprošovali nová povolání u hrobu P. Antonína Šuránka

V úterý 6. listopadu se v Ostrožské Lhotě sešlo několik desítek věřících, aby si připomněli rodáka z této vesnice a zároveň kněze a spirituála AKS, P. Antonína Šuránka. Bylo zde i několik kněží, kteří se modlili za své posvěcení a za nová kněžská povolání. Mši svaté předsedal Mons. Vojtěch Šíma, někdejší rektor AKS. V homilii zavzpomínal na svůj zážitek s […]

Čti dál…

Všichni v Kristově škole

V neděli 21. 10. 2018 se v Arcibiskupském kněžském semináři (AKS) uskutečnilo setkání rodičů seminaristů prvního ročníku s představenými AKS a všemi bohoslovci. Prvním bodem programu byla společná mše svatá v seminární kapli sv. Cyrila a Metoděje, kterou celebroval rektor semináře, P. Pavel Stuška. V úvodu přivítal všechny přítomné a představil vicerektora AKS, P. Pavla Šupola, a spirituála AKS, P. […]

Čti dál…

Milé setkání s ministranty

O víkendu 12.–14. října proběhla na území všech třech diecézí moravské provincie akce zvaná Minifor, která je věnována klukům ministrantům. Jedním z nich byl také Minifor ostravsko-opavské diecéze, který se tentokrát konal ve farnosti Zátor. Tématem tohoto víkendu bylo povolání. Chlapci si měli uvědomit svou jedinečnost a osobní povolání ke službě ministranta. Celý víkend byl protkán starozákonními příběhy Abraháma, Samuela […]

Čti dál…

Veni Sancte CMTF

V pondělí 17. 9. jsme mohli s otcem arcibiskupem Janem slavnostně zahájit nový, a například pro mě první, akademický rok na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci. Do studentského kostela Panny Marie Sněžné jsme se vydali okolo osmé hodiny dopoledne, abychom v devět hodin již byli připraveni na mši svatou. A co že jsme dělali tu hodinu? Někteří cvičili zpěv a […]

Čti dál…

Duchovní cvičení VIA 2018

Během prázdnin letos opět ožil olomoucký seminář při duchovním cvičení VIA (v překladu z latiny CESTA). Patnáct mladých mužů se sjelo z různých koutů naší země, aby prožili týden s Bohem. V týdnu od 6. do 10. srpna 2018 spolu s jezuitou P. Janem Regnerem z Olomouce a několika bohoslovci společně slavili mše svaté, rozjímali, modlili se, adorovali, přemýšleli nad […]

Čti dál…

Během mé praxe zemřelo asi jen deset lidí…

Je dobrým zvykem, že někteří bohoslovci po skončení druhého ročníku mají pracovní praxi v běžném pracovním prostředí. Já jsem byl osloven otcem rektorem, abych si našel brigádu. A proto jsem v létě tohoto roku absolvoval dvoutýdenní pracovní praxi v pohřební službě Agnes v Bílovci. Tuto specifickou pracovní praxi jsem si vybral proto, že jsem se dosud nesetkal se smrtí člověka […]

Čti dál…

Pán nikomu nestraní

Na pracovní praxi jsem byl první dva týdny v srpnu. Dostal jsem se díky věřícímu panu řediteli do třebíčské továrny Tipafrost, kde se vyrábí zmrzliny, polárkové dorty, nanuky a různé další mražené potraviny. Jednalo se o pásovou výrobu. Pro mě osobně to byla úplně nová zkušenost, která mi v mnoha ohledech otevřela oči. Zažil jsem, že hned po večerní směně […]

Čti dál…

Pastorační praxe s otcem Kuffou

V červenci tohoto léta jsem strávil dva týdny v Institutu Krista Velekněze v Žakovcích na Slovensku, který zde vede P. Marián Kuffa. Knihy a přednášky tohoto (ne)obyčejného kněze ve mě zažehly touhu podívat se za ním osobně a také přiložit svou ruku k dílu. Po příjezdu jsem byl překvapen rozsáhlostí místní komunity. Práce je zde dost a je opravdu pestrá: […]

Čti dál…
1 2 3 4 5 13