Personální změny v semináři

Na přelomu června a července jsou věřící vždy v očekávání, zda jejich oblíbený kněz zůstane ve farnosti, nebo odejde do jiné. V napětí letos byli i bohoslovci, poněvadž se během roku nezávazně hovořilo o personálních změnách, které by mohly nastat v semináři. A skutečně, tyto nezávazné hovory se koncem června změnily v realitu, když svůj odchod oznámil otec spirituál Jan […]

Čti dál…

Podnětný den

V pondělí 10. 6. 2019 zavítali do našeho seminárního společenství Theresien Martina Bartoňová SMCB a otec Marek František Drábek O.Praem., kteří pro nás měli na celý den připravenou přednášku a diskuzi k tématu sexuálního zneužívání dětí duchovními. Oba mají bohaté zkušenosti z oblasti psychoterapie a duchovního doprovázení. Spolu s nimi přijel i pan Jiří Kylar, který se stal obětí sexuálního […]

Čti dál…

Pouť k Matce Boží

Třetí neděle velikonoční pro nás bohoslovce a naše představené nebyla obyčejným svátečním dnem. Toho dne jsme se totiž vydali na tradiční pouť na Svatý Hostýn, při které děkujeme a prosíme za naše povolání a také vyprošujeme mnoho dalších a svatých povolání. Již při odjezdu jsme tušili, že nás počasí bude trochu zkoušet. Při příjezdu na parkoviště v Bystřici pod Hostýnem […]

Čti dál…

Ministrant? Přítel Kristův!

První květnový den bylo v Arcibiskupském kněžském semináři neobvykle živo. Bohoslovci zde totiž uspořádali Ministrantský den pro olomouckou arcidiecézi. Z jejích farností se do Olomouce vydalo 748 ministrantů s 60 kněžími, dalších 80 dobrovolníků s organizací dne významně pomohlo. Po úvodním rozdělení do skupinek odešli všichni do kostela Panny Marie Sněžné ke slavení mše svaté, kterou celebroval arcibiskup Jan Graubner. […]

Čti dál…

Víkend s otcem arcibiskupem

Farnost Lidečko na Valašsku se během víkendu 29.–31. března 2019 stala domovem pro jedenáct bohoslovců a tři muže z konviktu olomoucké arcidiecéze, kde se setkali se svým otcem arcibiskupem Janem Graubnerem. Společně jsme absolvovali výlet nádhernou krajinou na Pulčín, kde otec arcibiskup slavil mši svatou. Navštívili jsme i farnost Horní Lideč a její nádherný Betlém, který propaguje nejznámější poutní a […]

Čti dál…

Svěcení se blíží

Už jen 100 dní zbývá do chvíle, kdy mají přijmout jáhenské svěcení dva bohoslovci z 5. ročníku, Jakub Lasák a Milan Maštera, a dva bohoslovci ze 4. ročníku, Dominik Kovář a Jan Pavlíček. Toto období bližší přípravy na svěcení bylo zahájeno ve čtvrtek 14. března 2019 slavnostními nešporami, které vedl Vojtěch Radoch, nynější seminární jáhen. Po jejich skončení a společné […]

Čti dál…

Víkend v tichu a naslouchání

Druhý březnový víkend patřil v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci již tradičně postní duchovní obnově VIR pro mladé muže. O duchovní stránku obnovy se postaral P. Jan Krbec, farář v Rokytnici nad Rokytnou. Názvem obnovy bylo Apoštolem proti své vůli. Otec Jan zdůraznil, že jako pokřtění a biřmovaní patříme ke Kristu a ať chceme či nechceme, jsme také apoštoly v tomto […]

Čti dál…

Svět nás nechce, ale potřebuje!

Osmá neděle v mezidobí by mohla dostat přívlastek „životní“. Náš seminář navštívili čtyři lidé. Pomocný biskup olomoucký Josef Nuzík jako delegát ČBK pro rodinu a další tři lidé, jejichž společným jmenovatelem bylo Hnutí Pro život (Human Life International). Prvním byl otec Shenan, prezident zmíněné celosvětové organizace, otec Francesco, ředitel římské pobočky, a paní Rybová, tisková mluvčí Hnutí Pro život ČR […]

Čti dál…

Hle kříž, na kterém umřel Spasitel světa

Těžké muky trpět zvolil pro nehodné hříšníky, pro nás krev na kříži prolil, jsa Bůh a Pán veliký. (z hymnu Modlitby se čtením Velkého pátku) Výklad postní dekorace v seminární kapli. V postní době chceme naše srdce připravit půstem a rozjímáním na slavení velikonoční oběti Kristovy. Jak veliká je cena člověka v Božích očích, když za něj neváhal dát svého […]

Čti dál…
1 2 3 4 5 15