Nabídka ubytování na léto

Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc nabízí během letních prázdnin volnou ubytovací kapacitu pro věřící jednotlivce, manžele, rodiny nebo větší skupiny. Po domluvě je možnost duchovního programu, který bude zajišťovat kněz ze semináře. V domě je k dispozici vybavená kuchyně. V ceně je započítané povlečení.    Bližší informace na e-mailové adrese: sekretariat.aks@ado.cz   Ceník ubytování v domě se společným sociálním zařízením (WC a koupelna […]

Čti dál…

Apoštolská návštěva v semináři

Komu se poštěstí, že může doma hostit apoštolského nuncia? Této pocty se o minulém víkendu dostalo bohoslovcům kněžského semináře v Olomouci. Již uvítání předznamenalo srdečnost celé návštěvy – otce nuncia jsme již na prahu budovy přivítali vynikající meruňkovicí z Hrušek. Celovečerního seminárního programu, jehož hlavními body byla modlitba růžence a kompletáře, se následně účastnil posilněn vydatnou večeří. Pomazánku z olomouckých tvarůžků, […]

Čti dál…

Hospodaření s časem

Dne 4. února 2020 se konala pro nás bohoslovce v našem kněžském semináři v Olomouci konference na téma Hospodaření s časem v rámci vzdělávacího programu Aktivizace života farností. Přednášejícím byl pan Michal Chytil a projekt, v rámci kterého byla akce uspořádána, byl koordinován pracovníky České biskupské konference. Během celého dne jsme se seznámili s různými metodami pro efektivnější správu času. […]

Čti dál…

Řeholníci se setkali s biskupy

O svátku Uvedení Páně do chrámu (2. února) církev prožívá Den zasvěceného života. Při této příležitosti se v diecézích na celém světě setkávají biskupové s řeholníky, řeholnicemi a dalšími zasvěcenými osobami, a nejinak tomu bylo v Olomouci. V sobotu 1. února 2020 zde arcibiskup Jan Graubner s pomocným biskupem Antonínem Baslerem slavili v kapli Arcibiskupského kněžského semináře mši svatou s více než stovkou řeholníků, řeholnic a zasvěcených osob. […]

Čti dál…

Konec zkouškového?!

Předešlý měsíc jsme měli příležitost se hlouběji ponořit do všeho, co jsme tento semestr slyšeli na přednáškách na fakultě. Zkouškové období je čas opravdového klidu. Máme čas věnovat hodně prostoru studiu a četbě. Nervozita stoupá jen při blížícím se termínu nějaké zkoušky či zápočtu. O to větší je ale úleva, když odtud odcházíme se slovy vyučujícího: „Splněno!“ Zbytky případného stresu […]

Čti dál…

Svátek Křtu Páně s otcem biskupem

Na svátek Křtu Páně nás svou přítomností povzbudil emeritní pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička. Sloužil pro nás a Teologický konvikt mši svatou. Dovolím si připomenout pár myšlenek z jeho homilie. V úvodu kázání zavzpomínal na bohoslovecké časy, kdy se na vycházce modlili růženec a na svátek Křtu Páně rozjímali nad křtem Krista, při pohledu na tehdy ještě zamrzlou řekou Moravou. […]

Čti dál…

Udělení kandidatury a akolytátu

Na začátku nového občanského roku – ve čtvrtek 2. ledna 2020 se v našem kněžském semináři konala opět malá slavnost. Při mši svaté udělil olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner bohoslovci Josefovi Biernátovi akolytát a Františkovi Šarymu kandidaturu. Kandidatura je potvrzení rozhodnutí přistoupit k jáhenskému a později ke kněžskému svěcení. Jsou to v přirovnání s běžným životem jakési zásnuby s Církví. […]

Čti dál…

Hurá do Říma

Velmi významnou událostí v měsíci listopadu byla Národní pouť do Říma k výročí svatořečení Anežky České. Na tuto pouť jsme se vydali autobusem společně s bohoslovci z Prahy a s Teologickým konviktem. Ve Věčném městě jsme se účastnili celého oficiálního programu pouti. Nezapomenutelným zážitkem pro nás byla možnost ministrovat při slavnostní zahajovací mši svaté v papežské bazilice Santa Maria Maggiore. Velmi mě povzbudila hojná […]

Čti dál…

Kandidatura aneb Zásnuby po bohoslovecku

Poslední listopadovou neděli se v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci konala kandidatura dvou bohoslovců. Bohoslovce 3. ročníku Josefa Janouška a mé maličkosti. Hlavním celebrantem této mše svaté byl pomocný biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. Martin David. V homilii nás především povzbudil k věrnosti a následovaní Krista. Následně jsme přijali kandidaturu, což je oboustranný souhlas kandidáta kněžství a jáhenství k následování Krista v jeho kněžské službě […]

Čti dál…

V katedrále za sv. Vincentem

V pondělí 28.10.2019 se stala olomoucká katedrála místem, kam byly převezeny k veřejné úctě ostatky sv. Vincence z Pauly. Stalo se tak v rámci akce, kterou pořádá Misijní společnost sv. Vincence de Paul, během které putuje relikviář se srdcem světce po České republice. Modlitba růžence, mše svatá, přednáška „Sv. Vincenc – reformátor láskou“, povídání o zázračné mariánské medailce – to […]

Čti dál…
1 2 3 4 15