Svět nás nechce, ale potřebuje!

Osmá neděle v mezidobí by mohla dostat přívlastek „životní“. Náš seminář navštívili čtyři lidé. Pomocný biskup olomoucký Josef Nuzík jako delegát ČBK pro rodinu a další tři lidé, jejichž společným jmenovatelem bylo Hnutí Pro život (Human Life International). Prvním byl otec Shenan, prezident zmíněné celosvětové organizace, otec Francesco, ředitel římské pobočky, a paní Rybová, tisková mluvčí Hnutí Pro život ČR […]

Čti dál…

Hle kříž, na kterém umřel Spasitel světa

Těžké muky trpět zvolil pro nehodné hříšníky, pro nás krev na kříži prolil, jsa Bůh a Pán veliký. (z hymnu Modlitby se čtením Velkého pátku) Výklad postní dekorace v seminární kapli. V postní době chceme naše srdce připravit půstem a rozjímáním na slavení velikonoční oběti Kristovy. Jak veliká je cena člověka v Božích očích, když za něj neváhal dát svého […]

Čti dál…

Bez práce není štrúdl ani v semináři

Doba, kdy většina kněží měla na faře hospodyňku, je ta tam. Aby tedy budoucí faráři nepadli hlady, učí se v rámci formace také vařit. Počátkem roku byl v kněžském semináři v Olomouci zaveden kurz vaření. Do boje s potravinami i nádobím se v nově zrekonstruované kuchyni rektora P. Pavla Stušky jako první pustili matadoři z pátého ročníku a pod vedením […]

Čti dál…

Ustanovení nových lektorů

„Přijmi Písmo svaté; buď Božímu slovu věrný a předávej je tak, aby si stále více podmaňovalo lidská srdce.“ Tato slova zněla v neděli 17. února v naší seminární kapli a patřila zejména nám, bohoslovcům třetího ročníku, jmenovitě Josefu Biernátovi, Karlu Honkovi a Janu Kříži. Službu lektorátu nám udělil Mons. František Václav Lobkowicz, sídelní biskup ostravsko-opavské diecéze. Při mši svaté i […]

Čti dál…

Futsalový turnaj v Moravském Písku

V sobotu 2. února na svátek Uvedení Páně do chrámu začala skupina jedenácti bohoslovců se svým spirituálem ranní program v seminární kapli již v šest hodin ráno recitovanou mší svatou. Seminaristé totiž spěchali na jižní Slovácko, do Moravského Písku, kde se zúčastnili ministrantského futsalového turnaje. Po tříleté přestávce se tým bohoslovců odhodlal napravit reputaci a posílen o nadějné hráče z […]

Čti dál…

Milá návštěva

V neděli 20. ledna k nám zavítal emeritní pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička. V promluvě nás mile povzbudil. Ukázal nám totiž na důležitost eucharistické úcty a také svoji pozornost zaměřil mimo jiné na symboliku vody. Zatímco voda je nápoj sám o sobě neživý (H2O), víno je nápoj obohacený o plody vinné révy, které kvasem vnáší tomuto nápoji novou kvalitu. Z […]

Čti dál…

Hlady nezemřeme

Doba, kdy měla většina kněží na faře farní hospodyňky je ta tam. Také proto byl na začátku ledna zaveden tzv. kurz vaření pro bohoslovce. K tomuto účelu posloužila nově zrekonstruovaná kuchyň otce rektora Pavla Stušky. Prvního vaření se ujali seminární „matadoři“ z pátého ročníku v asistenci s paní Ludmilou Hájkovou, která tento kurz zaštiťuje a vede. Hlavním chodem, který zdobil […]

Čti dál…

Šest nových akolytů

V neděli 9. prosince 2018 při mši svaté v kněžském semináři udělil brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle službu akolyty šesti bohoslovcům: Jiřímu Dyčkovi, Janu Pavlíčkovi a Milanu Werlovi z brněnské diecéze a dále Pavlu Fialovi, Lukáši Gelnarovi a Dominiku Kovářovi z olomoucké arcidiecéze. Otec biskup v promluvě mimo jiné zmínil, že přijetí této služby se dá přirovnat k dosažení jednoho […]

Čti dál…

Seminární televize… živě

Jako každý rok, tak i letos proběhla v olomouckém semináři Mikulášská besídka. Tentokrát byla vyladěna téměř jako televizní program. Její součástí totiž byly scénky na námět pohádky S čerty nejsou žerty, televizní soutěž „5 proti 5“ a naneštěstí i reklama (vlastně naštěstí, protože i ta pobavila). Všechno samozřejmě v bohoslovecké úpravě s pořádnou nadsázkou a humorem. Letos se konalo i překvapení ve formě scénky našich představených. A […]

Čti dál…
1 2 3 4 13