Svátek Křtu Páně s otcem biskupem

Na svátek Křtu Páně nás svou přítomností povzbudil emeritní pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička. Sloužil pro nás a Teologický konvikt mši svatou. Dovolím si připomenout pár myšlenek z jeho homilie. V úvodu kázání zavzpomínal na bohoslovecké časy, kdy se na vycházce modlili růženec a na svátek Křtu Páně rozjímali nad křtem Krista, při pohledu na tehdy ještě zamrzlou řekou Moravou. […]

Čti dál…

Udělení kandidatury a akolytátu

Na začátku nového občanského roku – ve čtvrtek 2. ledna 2020 se v našem kněžském semináři konala opět malá slavnost. Při mši svaté udělil olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner bohoslovci Josefovi Biernátovi akolytát a Františkovi Šarymu kandidaturu. Kandidatura je potvrzení rozhodnutí přistoupit k jáhenskému a později ke kněžskému svěcení. Jsou to v přirovnání s běžným životem jakési zásnuby s Církví. […]

Čti dál…

Hurá do Říma

Velmi významnou událostí v měsíci listopadu byla Národní pouť do Říma k výročí svatořečení Anežky České. Na tuto pouť jsme se vydali autobusem společně s bohoslovci z Prahy a s Teologickým konviktem. Ve Věčném městě jsme se účastnili celého oficiálního programu pouti. Nezapomenutelným zážitkem pro nás byla možnost ministrovat při slavnostní zahajovací mši svaté v papežské bazilice Santa Maria Maggiore. Velmi mě povzbudila hojná […]

Čti dál…

Kandidatura aneb Zásnuby po bohoslovecku

Poslední listopadovou neděli se v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci konala kandidatura dvou bohoslovců. Bohoslovce 3. ročníku Josefa Janouška a mé maličkosti. Hlavním celebrantem této mše svaté byl pomocný biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. Martin David. V homilii nás především povzbudil k věrnosti a následovaní Krista. Následně jsme přijali kandidaturu, což je oboustranný souhlas kandidáta kněžství a jáhenství k následování Krista v jeho kněžské službě […]

Čti dál…

V katedrále za sv. Vincentem

V pondělí 28.10.2019 se stala olomoucká katedrála místem, kam byly převezeny k veřejné úctě ostatky sv. Vincence z Pauly. Stalo se tak v rámci akce, kterou pořádá Misijní společnost sv. Vincence de Paul, během které putuje relikviář se srdcem světce po České republice. Modlitba růžence, mše svatá, přednáška „Sv. Vincenc – reformátor láskou“, povídání o zázračné mariánské medailce – to […]

Čti dál…

Žena hodná následování

Ve dnech 25. až 27. 10. proběhlo první setkání ministrantů naší ostravsko-opavské diecéze v tomto školním roce. Uskutečnilo se na významném poutním místě Krnov – Cvilín, které je známé svým poutním kostelem zasvěceným Panně Marii Sedmibolestné, který spravují místní minorité. V tomto roce si budeme připomínat několik významných výročí českých, moravských nebo slezských světců a tudíž jsme tématem letošního MiniForu […]

Čti dál…

U společných předků

Ve dnech 11. – 13. 10. 2019 proběhlo na Velehradě setkání všech bohoslovců a představených seminářů Čech, Moravy a Slovenska. Vzhledem k říjnovému termínu bylo celé setkání zaměřeno na misijní tematiku. Mottem setkání bylo: „Pokřtění a poslaní“. Velehrad nebyl jediné místo, kde setkání probíhalo. Část programu se konala v okolních farnostech, kde jsme se po příjezdu ubytovali v rodinách, které […]

Čti dál…

Z duchovních hlubin až k horským štítům

Je tomu už pár týdnů, co začal nový školní rok, a i v našem kněžském semináři se život vrací do svých kolejí. Po návratu z prázdnin jsme se již tradičně vydali na Velehrad, kde jsme prožili exercicie pod vedením našeho nového spirituála P. Vladimíra Schmidta. Pro nás všechny to byl čas modlitby, ztišení i naslouchání. Po exerciciích jsme se však letos nevraceli […]

Čti dál…

VIA slaví kulatiny!

Letos v srpnu se už po desáté konalo v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci duchovní cvičení pro mladé muže. Toto duchovní cvičení s názvem VIA – cesta, je zaměřené na rozlišování povolání. Tento rok pomáhal na cestě účastníkům otec Karel Janů z farnosti Slavonice. Součástí programu byly promluvy, mše svaté, každodenní adorace, modlitba růžence a příležitost slavení svátosti smíření. S […]

Čti dál…

Prázdniny s indiány

Na 14 dní jsem ke stavu bohoslovec na prázdninách přidal status indiána. Má tradiční role indiána a vedoucího na farním táboře musela nutně doznat změn. Já, Milan Pazdera, Mahpeyia-he (Hora čnící do oblak), ohnivec a zástupce hlavního vedoucího jsem byl tedy přizván od našich dvou duchovních otců ke spolu vedení duchovních témátek či katechezí. Promluvy pro děti reagovaly na téma […]

Čti dál…
1 2 3 4 15