Exercicie na Velehradě

Ještě před začátkem akademického roku přijíždějí bohoslovci na Velehrad, aby prožili týdenní duchovní cvičení. Seminaristům se tak otevírá příležitost ke ztišení po letních prázdninách a k načerpání nových sil do dalšího roku. V letošním roce exercicie vedl doc. ThDr. Josef Beneš, Th.D, kněz brněnské diecéze a morální teolog. Hlavním tématem byly dary Ducha Svatého. P. Josef, věrný své povaze vědce, hned v úvodu […]

Čti dál…

Duchovní cvičení VIA pro mladé muže od 17 do 40 let od 10. do 14. srpna 2015

Duchovní cvičení vedl otec Jindřich Poláček, převor olomouckého kláštera dominikánů, který nás jako zkušený kormidelník provázel tématem svátostí. Přijelo a celý týden v tichu prožilo jedenáct odvážných mladých mužů. Tento čas jsme společně strávili v tichu, osobní modlitbě, adoraci, při mších svatých, přednáškách a také s Božím slovem, se kterým jsme měli možnost se společně setkat v lectiu divina. S […]

Čti dál…
1 13 14 15