Předávání klerik bohoslovcům 3. ročníku

Dne 30.9.2015 byla bohoslovcům 3. ročníku při liturgii nešpor předána klerika. Oblečení kleriky symbolizuje oblečení v Krista a jeho službu. Společně s klerikou byla také bratřím předána superpelice a cingulum, které nositeli připomíná tři evangelijní rady (čistotu, chudobu a poslušnost). Po nešporách se bohoslovci setkali k malému agapé. Fotogalerie

Čti dál…

Slavnost sv. Václava

28. září, v den české státnosti, se v hojném počtu shromáždili věřící v olomoucké katedrále, aby oslavili českého patrona svatého knížete Václava. Bohoslovci kněžského semináře v tento den při liturgii prosili za obnovu rodin a nová kněžská povolání. Mši svaté předsedal biskup Josef Hrdlička. Dotkl se aktuálních citlivých témat, které hýbou dnešním světem. Apeloval na hrdost a soudržnost českého lidu a ujistil nás o […]

Čti dál…

Vysoké Žibřidovice

  O víkendu 25. až 28. října se skupina patnácti bohoslovců rozhodla strávit víkend ve Vysokých Žibřidovicích. Pod záštitou otce vicerektora jsme tedy v pátek po obědě vyjeli na faru, která patří pod správu Arcibiskupsého kněžského semináře. Po celý čas jsme mohli prožít sílu modlitby i společenství. V sobotu jsme podnikli celodenní výlet k přečerpávací elektrárně Dlouhé stráně a do […]

Čti dál…

Zahajovací mše CMTF

  V pondělí 21. září 2015 se v kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci konala bohoslužba u příležitosti zahájení akademického roku 2015/2016. Hlavním celebrantem byl arcibiskup Jan Graubner. S ním koncelebrovali kněží z řad vyučujících na CMTF včetně děkana Petera Tavela a představení Arcibiskupského kněžského semináře. Bohoslovci se ujali asistence u oltáře a služby zpěvu. Otec arcibiskup ve své homilii všem přítomným připomněl, že studium […]

Čti dál…

Veni Sancte v AKS

  V sobotu 19. září 2015 se bohoslovci po exerciciích vrátili do semináře, kde se sešli ke společné večeři. Poté představení AKS informovali seminaristy o průběhu následujícího roku, o změnách a rekonstrukcích, které proběhly přes letní prázdniny, a o dalších organizačních záležitostech. V neděli ráno slavilo celé seminární společenství zahajovací mši sv., při které si studenti vyprošovali potřebné dary Ducha Svatého. Bohoslužbě […]

Čti dál…

Exercicie na Velehradě

Ještě před začátkem akademického roku přijíždějí bohoslovci na Velehrad, aby prožili týdenní duchovní cvičení. Seminaristům se tak otevírá příležitost ke ztišení po letních prázdninách a k načerpání nových sil do dalšího roku. V letošním roce exercicie vedl doc. ThDr. Josef Beneš, Th.D, kněz brněnské diecéze a morální teolog. Hlavním tématem byly dary Ducha Svatého. P. Josef, věrný své povaze vědce, hned v úvodu […]

Čti dál…

Duchovní cvičení VIA pro mladé muže od 17 do 40 let od 10. do 14. srpna 2015

Duchovní cvičení vedl otec Jindřich Poláček, převor olomouckého kláštera dominikánů, který nás jako zkušený kormidelník provázel tématem svátostí. Přijelo a celý týden v tichu prožilo jedenáct odvážných mladých mužů. Tento čas jsme společně strávili v tichu, osobní modlitbě, adoraci, při mších svatých, přednáškách a také s Božím slovem, se kterým jsme měli možnost se společně setkat v lectiu divina. S […]

Čti dál…
1 13 14 15