Kandidatura

V pondělí 9. listopadu 2015, na svátek Posvěcení lateránské baziliky, se konala významná událost zvláště pro seminaristy III. ročníku. Při večerní mši svaté v seminární kapli sv. Cyrila a Metoděje byli biskupem Pavlem Posádem přijati mezi kandidáty jáhenství a kněžství. Pro olomouckou arcidiecézi to byli bohoslovci Jan Faltýnek, Josef Hovád a Ondřej Talaš. Pro diecézi brněnskou Štěpán Trčka a pro […]

Čti dál…

Rekolekce s otcem biskupem Pavlem Posádem

Každý měsíc v semináři probíhá víkendová rekolekce, krátká duchovní obnova, kdy se mají bohoslovci příležitost ke ztišení a k načerpání nových duchovních sil a podnětů. Rekolekci, která se konala 6.-8. listopadu, vedl světící biskup českobudějovický Mons. Pavel Posád. Seminární prostředí mu bylo velmi blízké, protože zde byl jedenáct let spirituálem. S odkazem na nedávný eucharistický kongres zvolil otec biskup téma eucharistie […]

Čti dál…

Minifor

21. 10. 2015 jsme zahájili nový cyklus kurzu MiniFor pro ministranty z Olomoucké arcidiecéze. Víkend se konal v Dřevohosticích, vesnice nedaleko Hostýna. Sešlo se tam 19 miniforáků, 6 vedoucích a dorazil za námi i otec Jiří Kupka, biskupský delegát pro ministranty.  V pátek večer jsme začali slavnostní večeří a oficiálním zahájením kurzu, poté jsme hráli několik seznamovacích her a na závěr dne byla […]

Čti dál…

Národní eucharistický kongres

Ve dnech 15. až 17. října se bohoslovci AKS zapojili do organizace Národního eucharistického kongresu. První skupina dobrovolníků vyrazila do Brna už ve čtvrtek 15. října. Zúčastnili se konference o eucharistii na Biskupském gymnáziu v Brně a postarali se o ministrantskou službu při mši sv. s otci biskupy ve zdejší katedrále. Druhá skupina bohoslovců přijela do Brna v pátek. Společně s těmi, kteří už v Brně byli, a s bohoslovci […]

Čti dál…

Pouť 2. ročníku do Uherského Brodu

V neděli 4. října se bohoslovci 2. ročníku vydali na pouť do Uherského Brodu, aby slavili patrocinium místního kostela, slavnost Panny Marie Růžencové. Pouť byla také spojena s modlitbami za nová kněžská a řeholní povolání. V druhém ročníku je nyní 9 bohoslovců, při mši svaté se postarali o ministrantskou službu i hudební doprovod. Slavnostní mši svatou sloužil otec rektor Antonín Štefek, který ve své […]

Čti dál…

Předávání klerik bohoslovcům 3. ročníku

Dne 30.9.2015 byla bohoslovcům 3. ročníku při liturgii nešpor předána klerika. Oblečení kleriky symbolizuje oblečení v Krista a jeho službu. Společně s klerikou byla také bratřím předána superpelice a cingulum, které nositeli připomíná tři evangelijní rady (čistotu, chudobu a poslušnost). Po nešporách se bohoslovci setkali k malému agapé. Fotogalerie

Čti dál…

Slavnost sv. Václava

28. září, v den české státnosti, se v hojném počtu shromáždili věřící v olomoucké katedrále, aby oslavili českého patrona svatého knížete Václava. Bohoslovci kněžského semináře v tento den při liturgii prosili za obnovu rodin a nová kněžská povolání. Mši svaté předsedal biskup Josef Hrdlička. Dotkl se aktuálních citlivých témat, které hýbou dnešním světem. Apeloval na hrdost a soudržnost českého lidu a ujistil nás o […]

Čti dál…

Vysoké Žibřidovice

  O víkendu 25. až 28. října se skupina patnácti bohoslovců rozhodla strávit víkend ve Vysokých Žibřidovicích. Pod záštitou otce vicerektora jsme tedy v pátek po obědě vyjeli na faru, která patří pod správu Arcibiskupsého kněžského semináře. Po celý čas jsme mohli prožít sílu modlitby i společenství. V sobotu jsme podnikli celodenní výlet k přečerpávací elektrárně Dlouhé stráně a do […]

Čti dál…
1 11 12 13 14