Slavnost Zjevení Páně

Dne 6. ledna 2016 přišli bohoslovci oslavit do olomoucké katedrály spolu s otcem arcibiskupem a dalšími věřícími slavnost Zjevení Páně. Poprvé v tomto akademickém roce se při pontifikální mši sv. ujali asistence u oltáře studenti Teologického konviktu. Žádná taková událost se neobejde bez náležitých příprav, a proto se studenti sešli v katedrále už hodinu přede mší k nácviku jejich služby. […]

Čti dál…

Adventní večer

Před odjezdem na vánoční prázdniny se sešlo celé seminární společenství s oběma olomouckými biskupy a generálním vikářem v seminární kapli k tzv. adventnímu večeru. Společné setkání jsme zahájili modlitbou nešpor, jimž předsedal otec arcibiskup Jan. Ve své homilii všechny přítomné povzbudil k tomu, aby se zvěstováním radosti z Kristova narození začali nejprve u svých blízkých, ve svých domovech. V druhé […]

Čti dál…

Seminární turnaj v ping-pongu

Život v semináři je především založen na modlitbě, studiu a společenství. Poslední jmenované se utužuje mimo jiné i při sportech. Kromě toho, že je po každé večeři prostor hrát v naší tělocvičně fotbal nebo florbal, tak během roku obvykle probíhá i několik turnajů. Ke konci roku proběhl turnaj ve stolním tenise a stolním fotbálku. O vítězství v ping pongu usilovalo […]

Čti dál…

Otevření Svaté brány v olomoucké katedrále

Dne 13. 12. 2015 se v Olomouci u kostela Panny Marie Sněžné shromáždily velké zástupy věřících, odkud po úvodních obřadech vyšlo celé společenství liturgickým průvodem ke katedrále sv. Václava. Před vstupem do katedrály byla slavnostně otevřena Svatá brána, kterou následně všichni věřící prošli. Následovala mše svatá, při které arcibiskup Jan Graubner zdůraznil využití nezasloužené milosti k smíření se s Bohem […]

Čti dál…

Přijetí služby akolyty

O druhé neděli adventní, 6. prosince 2015, zavítal do seminární kaple svatých Cyrila a Metoděje otec biskup Josef Hrdlička, aby udělil sedmi bohoslovcům ze 4. ročníku službu akolyty. Akolytát je poslední předstupeň před jáhenským svěcením. Bohoslovcům je svěřován dar eucharistie. Mají pomáhat kněžím a jáhnům při mši svaté a v případě potřeby podávat svaté přijímání věřícím a roznášet nemocným. Na […]

Čti dál…

Mikulášská besídka

Několik týdnů před 2. prosincem se bohoslovci ve svém volném čase věnovali přípravě Mikulášské besídky. Před blížícím se koncem semestru všechny z běžného seminárního života vytrhne vymýšlení scénářů, shánění kostýmů a zhotovování kulis. Každý ročník má totiž za úkol pobavit svou vlastní scénkou obecenstvo, které se skládá z obyvatel semináře, jeho zaměstnanců, vyučujících z teologické fakulty a také zástupců biskupství. […]

Čti dál…

Kandidatura

V pondělí 9. listopadu 2015, na svátek Posvěcení lateránské baziliky, se konala významná událost zvláště pro seminaristy III. ročníku. Při večerní mši svaté v seminární kapli sv. Cyrila a Metoděje byli biskupem Pavlem Posádem přijati mezi kandidáty jáhenství a kněžství. Pro olomouckou arcidiecézi to byli bohoslovci Jan Faltýnek, Josef Hovád a Ondřej Talaš. Pro diecézi brněnskou Štěpán Trčka a pro […]

Čti dál…

Rekolekce s otcem biskupem Pavlem Posádem

Každý měsíc v semináři probíhá víkendová rekolekce, krátká duchovní obnova, kdy se mají bohoslovci příležitost ke ztišení a k načerpání nových duchovních sil a podnětů. Rekolekci, která se konala 6.-8. listopadu, vedl světící biskup českobudějovický Mons. Pavel Posád. Seminární prostředí mu bylo velmi blízké, protože zde byl jedenáct let spirituálem. S odkazem na nedávný eucharistický kongres zvolil otec biskup téma eucharistie […]

Čti dál…

Minifor

21. 10. 2015 jsme zahájili nový cyklus kurzu MiniFor pro ministranty z Olomoucké arcidiecéze. Víkend se konal v Dřevohosticích, vesnice nedaleko Hostýna. Sešlo se tam 19 miniforáků, 6 vedoucích a dorazil za námi i otec Jiří Kupka, biskupský delegát pro ministranty.  V pátek večer jsme začali slavnostní večeří a oficiálním zahájením kurzu, poté jsme hráli několik seznamovacích her a na závěr dne byla […]

Čti dál…

Národní eucharistický kongres

Ve dnech 15. až 17. října se bohoslovci AKS zapojili do organizace Národního eucharistického kongresu. První skupina dobrovolníků vyrazila do Brna už ve čtvrtek 15. října. Zúčastnili se konference o eucharistii na Biskupském gymnáziu v Brně a postarali se o ministrantskou službu při mši sv. s otci biskupy ve zdejší katedrále. Druhá skupina bohoslovců přijela do Brna v pátek. Společně s těmi, kteří už v Brně byli, a s bohoslovci […]

Čti dál…
1 9 10 11 12