Florbalový turnaj

Tradční turnaj církevních škol ve florbale se letos konal ve středu 17. února. Jaký každý rok přijeli do Olomouce studenti z AG Kroměříž, SGV Velehrad a CDM Petrinum, aby se utkali o putovní pohár. Během celého odpoledne se odehrálo celkem 6 vyrovnaných zápasů, které rozhodli o výsledném pořadí týmů. Zcela nečekaně vyhrál tým AKS Olomouc, takže pohár pro vítěze zůstal […]

Čti dál…

Otec arcibiskup v kněžském semináři

Letošní 4. neděle v mezidobí připadla na 31. ledna, což je den památky svatého Jana Boska. A právě tento světec je křestním patronem našeho otce arcibiskupa Jana Graubnera. A tak otec arcibiskup zavítal do kněžského semináře, kde s bohoslovci oslavil své jmeniny. Oslava začala tím nejkrásnějším způsobem – mší svatou. Ve druhém čtení této neděle zazněl hymnus na lásku od svatého Pavla. […]

Čti dál…

Adorační den v AKS

Každé ráno se bohoslovci modlí za vybrané farnosti přímluvou, aby jim Pán odplatil jejich modlitby za seminář a zahrnul je svým požehnáním. Na jednotlivé dny připadají ty farnosti, které by měly mít v moravských diecézích právě adorační den. Také v kněžském semináři se uskutečnil, 24. ledna 2016. Při ranní, nedělní mši svaté, kterou sloužil otec vicerektor, jsme se všichni zamýšleli nad významem přímluvné […]

Čti dál…

Futsalový turnaj

Poslední víkend před „pololetními prázdninami“, v sobotu 6. února 2016 se skupina bohoslovců, i s otcem spirituálem, vypravila na futsalový turnaj do Moravského Písku. Většina kluků už měla na fakultě úspěšně zvládnuté zkoušky zimního semestru, a tak se naskytl prostor pro rekreaci. Turnaje se zúčastnilo 8 týmů složených především z ministrantů jednotlivých farností. Při zahájení všichni přítomní začali společnou modlitbou, následovalo několik organizačních […]

Čti dál…

Oslava narozenin otce biskupa Josefa

V neděli 17. ledna zavítal do kněžského semináře otec biskup Josef Hrdlička, aby společně s bohoslovci oslavil své narozeniny. Setkání začalo mší sv., v jejímž úvodu P. Antonín Štefek, rektor semináře, přivítal otce biskupa a přirovnal naše společenství k oslavující rodině, která tvoří jednotu. Téma jednoty se pak prolínalo celou bohoslužbou, protože tato neděle předcházela týdnu modliteb za jednotu křesťanů. Otec biskup Josef se […]

Čti dál…

Slavnost Zjevení Páně

Dne 6. ledna 2016 přišli bohoslovci oslavit do olomoucké katedrály spolu s otcem arcibiskupem a dalšími věřícími slavnost Zjevení Páně. Poprvé v tomto akademickém roce se při pontifikální mši sv. ujali asistence u oltáře studenti Teologického konviktu. Žádná taková událost se neobejde bez náležitých příprav, a proto se studenti sešli v katedrále už hodinu přede mší k nácviku jejich služby. […]

Čti dál…

Adventní večer

Před odjezdem na vánoční prázdniny se sešlo celé seminární společenství s oběma olomouckými biskupy a generálním vikářem v seminární kapli k tzv. adventnímu večeru. Společné setkání jsme zahájili modlitbou nešpor, jimž předsedal otec arcibiskup Jan. Ve své homilii všechny přítomné povzbudil k tomu, aby se zvěstováním radosti z Kristova narození začali nejprve u svých blízkých, ve svých domovech. V druhé […]

Čti dál…

Seminární turnaj v ping-pongu

Život v semináři je především založen na modlitbě, studiu a společenství. Poslední jmenované se utužuje mimo jiné i při sportech. Kromě toho, že je po každé večeři prostor hrát v naší tělocvičně fotbal nebo florbal, tak během roku obvykle probíhá i několik turnajů. Ke konci roku proběhl turnaj ve stolním tenise a stolním fotbálku. O vítězství v ping pongu usilovalo […]

Čti dál…

Otevření Svaté brány v olomoucké katedrále

Dne 13. 12. 2015 se v Olomouci u kostela Panny Marie Sněžné shromáždily velké zástupy věřících, odkud po úvodních obřadech vyšlo celé společenství liturgickým průvodem ke katedrále sv. Václava. Před vstupem do katedrály byla slavnostně otevřena Svatá brána, kterou následně všichni věřící prošli. Následovala mše svatá, při které arcibiskup Jan Graubner zdůraznil využití nezasloužené milosti k smíření se s Bohem […]

Čti dál…

Přijetí služby akolyty

O druhé neděli adventní, 6. prosince 2015, zavítal do seminární kaple svatých Cyrila a Metoděje otec biskup Josef Hrdlička, aby udělil sedmi bohoslovcům ze 4. ročníku službu akolyty. Akolytát je poslední předstupeň před jáhenským svěcením. Bohoslovcům je svěřován dar eucharistie. Mají pomáhat kněžím a jáhnům při mši svaté a v případě potřeby podávat svaté přijímání věřícím a roznášet nemocným. Na […]

Čti dál…
1 9 10 11 12 13