Mikulášská besídka

K předvánočnímu času v olomouckém kněžském semináři patří již tradičně mikulášská besídka. Kdo by si ale pod tímto souslovím představoval „divadélko“ pro děti, mohl by být lehce zklamán. Mikulášská besídka je spíše příležitostí ke společnému setkání bohoslovců, jejich spolužáků, vyučujících z teologické fakulty, ale i představených semináře a diecézí. Slouží nejen k setkání, ale také samozřejmě k pobavení nad inteligentním […]

Čti dál…

VIR v kněžském semináři

Ve dnech 1.–3. prosince 2017 se v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci uskutečnila adventní duchovní obnova VIR pro mladé muže ve věku 17–35 let pod vedením otce Marcela Javory, faráře z Brna-Komína. Mladí muži se společně s bohoslovci setkali, aby se duchovně připravili na adventní dobu, rozpoznávali svá duchovní povolání či jen tak se ztišili a naslouchali Božímu hlasu, který […]

Čti dál…

Přijetí mezi kandidáty kněžství

V neděli 12. 11. 2017 se v kněžském semináři uskutečnilo přijetí několika seminaristů mezi kandidáty jáhenství a kněžství, které udělil otec arcibiskup a metropolita moravský Mons. Jan Graubner. Celkem nás bylo šest kandidátů, a to čtyři bohoslovci z olomoucké arcidiecéze (Milan Maštera z farnosti Vyškov, Filip Hochman z farnosti Kyjov, Dominik Kovář z farnosti Lidečko a Lukáš Gelnar z farnosti […]

Čti dál…

Víkend s rektorem a spirituálem

Ve dnech 27.–29. října 2017 se bohoslovci zúčastnili se svými představenými akce, která nesla název „Víkend s rektorem a spirituálem“. Dějištěm byla fara ve Velkých Losinách a blízké okolí. V sobotu bohoslovci s místním panem farářem Milanem Palkovičem vyrazili na pouť, jejímž cílem byla Vřesová studánka v nadmořské výšce 1290 m. Vrcholem nedělního dne bylo společné slavení bohoslužeb s místními farníky.

Čti dál…

Setkání rodin bohoslovců prvního ročníku

V neděli 15. října byli pozváni rodiče i sourozenci bohoslovců prvního ročníku do semináře. Společný program byl zahájen mší svatou. Oběd, který následoval, plynule přešel v posezení u vína. Zde byla jedinečná příležitost, aby se rodiny blíže poznaly, jak mezi sebou, tak i s představenými semináře.

Čti dál…

Začal nový MiniFor

V sobotu 7. října jsme zahájili nový cyklus kurzu MiniFor pro ministranty z Olomoucké arcidiecéze. Jedná se o dvouletý kurz pro starší ministranty, kteří chtějí pomáhat s vedením ministrantů ve svých farnostech.

Čti dál…

Oslavy 300 let budovy teologické fakulty

V pátek 22. září jsme společně se všemi studenty a vyučujícími oslavili třísetleté výročí budovy, do níž denně chodíme na přednášky, budovy Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého na Univerzitní ulici. Slavnost začala dopolední mší svatou celebrovanou otcem arcibiskupem Janem Graubnerem, následovalo slavnostní zahájení ve fakultní aule, na němž vystoupili se svými příspěvky mj. rektor univerzity prof. J. Miller, děkan teologické […]

Čti dál…
1 2 3 9