Víkend s rektorem a spirituálem

Ve dnech 27.–29. října 2017 se bohoslovci zúčastnili se svými představenými akce, která nesla název „Víkend s rektorem a spirituálem“. Dějištěm byla fara ve Velkých Losinách a blízké okolí. V sobotu bohoslovci s místním panem farářem Milanem Palkovičem vyrazili na pouť, jejímž cílem byla Vřesová studánka v nadmořské výšce 1290 m. Vrcholem nedělního dne bylo společné slavení bohoslužeb s místními farníky.

Čti dál…

Setkání rodin bohoslovců prvního ročníku

V neděli 15. října byli pozváni rodiče i sourozenci bohoslovců prvního ročníku do semináře. Společný program byl zahájen mší svatou. Oběd, který následoval, plynule přešel v posezení u vína. Zde byla jedinečná příležitost, aby se rodiny blíže poznaly, jak mezi sebou, tak i s představenými semináře.

Čti dál…

Začal nový MiniFor

V sobotu 7. října jsme zahájili nový cyklus kurzu MiniFor pro ministranty z Olomoucké arcidiecéze. Jedná se o dvouletý kurz pro starší ministranty, kteří chtějí pomáhat s vedením ministrantů ve svých farnostech.

Čti dál…

Oslavy 300 let budovy teologické fakulty

V pátek 22. září jsme společně se všemi studenty a vyučujícími oslavili třísetleté výročí budovy, do níž denně chodíme na přednášky, budovy Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého na Univerzitní ulici. Slavnost začala dopolední mší svatou celebrovanou otcem arcibiskupem Janem Graubnerem, následovalo slavnostní zahájení ve fakultní aule, na němž vystoupili se svými příspěvky mj. rektor univerzity prof. J. Miller, děkan teologické […]

Čti dál…

Exercicie bohoslovců na Velehradě

Ve dnech 11.–16. září 2017 proběhly na Velehradě exercicie pro bohoslovce olomouckého kněžského semináře. Vedoucím duchovní obnovy byl P. Josef Žák, spirituál pražského kněžského semináře. Exercitátor nám nabídl k rozjímání zajímavá duchovní témata, nechyběla take zamyšlení z všedního života.

Čti dál…

„Veni sancte“ v kostele Panny Marie Sněžné

V pondělí 18. září 2017 se bohoslovci zúčastnili zahajovací mše „Veni sancte“ Cyrilometodějské teologické fakulty, kterou tato vzdělávací instituce slavnostně vstoupila do akademického roku 2017/2018. Mši svatou sloužil velký kancléř fakulty, olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Prakticky všichni bohoslovci se zapojili asistencí při mši, zpěvem či fotografováním.

Čti dál…

Duchovní cvičení VIA

I když jsou o prázdninách bohoslovci doma, ve svých farnostech, či na praxích a seminář zůstává prázdný, přesto v týdnu od 7. do 11. srpna 2017 budova Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci opět ožila.

Čti dál…
1 2 3 8