Bohoslovci 5. ročníku spolu s vicerektorem vyprošovali nová povolání u hrobu P. Antonína Šuránka

V úterý 6. listopadu se v Ostrožské Lhotě sešlo několik desítek věřících, aby si připomněli rodáka z této vesnice a zároveň kněze a spirituála AKS, P. Antonína Šuránka. Bylo zde i několik kněží, kteří se modlili za své posvěcení a za nová kněžská povolání. Mši svaté předsedal Mons. Vojtěch Šíma, někdejší rektor AKS. V homilii zavzpomínal na svůj zážitek s P. Šuránkem. Zúčastnili se též bohoslovci pátého ročníku spolu s otcem vicerektorem Pavlem Šupolem, aby se spolu s ostatními modlili za posvěcení kněží, vytrvalost ve svém povolání a také za nová povolání. „P. Šuránek je blízký mému srdci, snad i proto, že pocházím ze stejné vesnice.“, říká Vojta Radoch a pokračuje: „Uvědomuji si, že to není jen tak, stát se knězem, a že jsem si to vlastním snažením nevybojoval. Na začátku bylo Boží povolání, kterému jsem se bránil, ale nakonec jsem odpověděl a nyní už jsem jáhen. Mnohokrát jsem byl u hrobu P. Šuránka, abych ho prosil o přímluvu u Boha, abych to zvládl a vytrval v přípravě na cestu kněžství. Stojí za tím mnohé modlitby věřících a přímluva těch, kteří už jsou dnes u Boha.“ a s úsměvem dodává, že je to vlastně zázrak, že vytrval až doposud a že je jáhnem. Jakub Lasák dodává: „P. Antonín Šuránek je pro nás bohoslovce vzorem oddaného kněze. Jeho pokorné vystupování, moudrost a vytrvalost v modlitbě je pro nás inspirací do naší budoucí služby ve farnostech. Proto rádi jezdíme na pouť do rodiště otce Antonína vyprošovat si Boží požehnání pro nás i pro všechny, s nimiž se jednou v pastoraci setkáme.“

bohoslovci 5. ročníku

Foto: reportáž TV NOE

LH LH2 LH3