Biskupské svěcení v Ostravě

V neděli 28. května 2017 se v ostravské katedrále Božského Spasitele uskutečnilo biskupské svěcení Mons. Martina Davida, který byl svatým otcem Františkem jmenován do funkce pomocného biskupa Diecéze ostravsko-opavské.

Pro Ostravu se jednalo o zcela výjimečnou událost. V letošním roce si moravskoslezská metropole připomíná 750 let od první písemné zmínky o městě, která je doložena v závěti olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku (1245–1281), nikdy však v její dlouhé historii nebyl na jejím území svěcen biskup. Už samotné přípravy odpovídaly významu této události. Technické stránky celé akce se ujali tři ceremonáři v čele s biskupským sekretářem Alešem Ligockým, kteří se setkávali už několik týdnů předem, aby nacvičili průběh celé akce. Bezprostřední nácvik liturgie se uskutečnil již den předem, účastnili se ho všichni ostravsko-opavští bohoslovci, včetně těch, kteří přijeli ze studií z Říma. Na tento nácvik vzpomíná Michal Waněk, student Teologického konviktu a jeden ze tří ceremonářů: „Bylo pro mě velkou ctí, že jsem se na celé přípravě mohl podílet. Oceňuji také, že nově jmenovaný biskup byl po celou dobu nácviku přítomen a svou soustředěností a zároveň uvolněností přispěl k příjemné atmosféře nácviku.“

Díky důkladné přípravě, a také pomoci Ducha svatého proběhl celý obřad svěcení slavnostně a důstojně. K jeho průběhu přispěli také mnozí bohoslovci ostatních moravských diecézí. Hlavním světitelem byl Mons. František Václav Lobkowicz, diecézní biskup ostravsko-opavský, který již potřetí vložil ruce na hlavu Mons. Martinu Davidovi. Z dalších biskupů vynikali především spolusvětitelé Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, a Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, a také Giuseppe Leanza, apoštolský nuncius v ČR, a Roman Pindel, biskup bielsko-żywiecký. Slavnost pokračovala rautem v hotelu Imperial, na němž se biskup postupně věnoval všem hostům až do večerních hodin.

Novému pomocnému biskupovi vyprošujeme hojnost Božího požehnání a jsme rádi, že jsme se mohli účastnit této historicky významné akce.

fotogalerie na stránkách Člověk a víra

bisk

Jan Slepička