Ministrantský den

 

Příští ministrantský den se bude konat v sobotu 2. května 2020 a bude pro ministranty z brněnské diecéze.