Exercicie pro kněze

Pozvánka na exercicie pro kněze

Srdečně zveme kněze /zvláště starší/ na kněžské exercicie v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci, které se budou konat od pondělí 3. 8., kdy začínáme společným obědem ve 12 hod.,  do oběda do pátku 7. 8. 2020. Exercicie povede Mons. Vojtěch Šíma. Přestože jsou to exercicie zvláště pro starší kněze, je podmínkou, aby kněz byl soběstačný, v případě potřeby individuální péče, aby měl s sebou erudovaný doprovod.

Ubytování zajištěno v pokojích s vlastním soc. zařízením, k dispozici výtah. Cena 2 100 Kč.

Přihlásit se je možné nejpozději do pátku 22. 7. telefonicky: 734 264 430 nebo e-mail: sekretariat.aks@ado.cz.

                                                          P. ThLic. Pavel Stuška,Th.D., rektor AKS

seminar