Adventní večer

Před odjezdem na vánoční prázdniny se sešlo celé seminární společenství s oběma olomouckými biskupy a generálním vikářem v seminární kapli k tzv. adventnímu večeru. Společné setkání jsme zahájili modlitbou nešpor, jimž předsedal otec arcibiskup Jan. Ve své homilii všechny přítomné povzbudil k tomu, aby se zvěstováním radosti z Kristova narození začali nejprve u svých blízkých, ve svých domovech.

V druhé části večera bylo na programu adventní pásmo, které si připravili bohoslovci a studenti Teologického konviktu. Adventní atmosféru navodilo čtení z proroka Izajáše a úvodní zpěv písně Veni, veni, Emmanuel. Dále se všichni mohli zaposlouchat mimo jiné do jazzové verze skladby Maria od Leonarda Bernsteina nebo písně Ave Maria od Albericha Mazáka. Pásmo bylo zakončeno společným zpěvem hymnu k Roku milosrdenství Misericordes sicut Pater. Poté v radostné atmosféře následovala večeře v seminární jídelně.

Fotogalerie