100 dní do svěcení

100 dní – už jen tak krátká doba dělí bohoslovce z 5. ročníku a dva ze 4. ročníku ode dne, kdy mají být vysvěceni. Ve čtvrtek 10. března 2016 jsme toto období zahájili společnými nešporami, kterým předsedal seminární jáhen Jan Berka. Ve své krátké homilii parafrázoval antifonu posledního žalmu a všechny přítomné požádal, aby se modlili za vítězství a vládu Boha v srdcích těch, kteří mají přijmout svěcení. Poté následovala večeře, při které obsluhovali budoucí svěcenci. V závěru večeře představili svůj „metr“ – jde o velkou tabulku se sto políčky a každý den se bude odkrývat jedna část onoho zatím tajného obrazu.

Fotogalerie