Setkání rodin bohoslovců prvního ročníku

V neděli 15. října byli pozváni rodiče i sourozenci bohoslovců prvního ročníku do semináře. Společný program byl zahájen mší svatou. Oběd, který následoval, plynule přešel v posezení u vína. Zde byla jedinečná příležitost, aby se rodiny blíže poznaly, jak mezi sebou, tak i s představenými semináře.

Celé setkání bylo provázenou přátelskou, neformální atmosférou. Rodiče si mohli vytvořit lepší představu o životě svých synů a zároveň se navázala bližší spolupráce semináře a rodin.

DSC_0075

Zdeněk Nekula
bohoslovec 1. ročníku